Profesorius P. Avižonis ir jo terminologinė veikla

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesorius P. Avižonis ir jo terminologinė veikla
Alternative Title:
Professor P. Avižonis and his terminological work
In the Journal:
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Terminija / Terminology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje prisimenamas 20 a. pr. žymus Lietuvos akių ligų gydytojas, kultūros veikėjas, tautos švietėjas bei lietuvių kalbos puoselėtojas profesorius Petras Avižonis ir apžvelgiama terminologinė Jo veikla. Lietuvių kalbos mokslui ir šiandien vertingi šie P. Avižonio darbai: 1) pirmoji ir daugiau nei pusę amžiaus buvusi vienintelė lietuviškai parašyta oftalmologijos studija ,,Akių ligų vadovas“ (Kaunas, 1940. – 845 p.); 2) sudaryti ir tebevartojami lietuviški medicinos terminai; 3) viena pirmųjų lietuviškai parašytų lietuvių kalbos gramatika, kurioje pirmą kartą pavartotas toks raidynas, kokį vartojame ir dabar. ,,Akių ligų vadovas“ – tai studentams medikams ir akių ligų gydytojams skirta 845 puslapių studija su 1241 paveikslu (kai kurie jų – piešti autoriaus). Anuomet ši knyga buvo tarp geriausių pasaulio oftalmologijos darbų. Dėl joje vartojamų medicinos terminų terminologams ji įdomi iki šiol. Lietuviškų medicinos terminų tuo metu buvo nedaug, todėl autorius reikiamus terminus buvo priverstas kurti pats. Šiuo požiūriu ,,Akių ligų vadovas“ – lietuviškų medicinos terminų lobynas. Jame puikiai matyti oftalmologijos terminų kitimas, nes P. Avižonis sudarytus terminus nuolat tobulino, tikslino, sistemino. Nustatyta, jog oftalmologai ir kitų sričių medikai šiandien vartoja daugiau nei 250 P. Avižonio medicinos terminų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Terminologija; Oftalmologija; Lietuviški oftalmologijos terminai; Medicinos terminai; Oftalmologijos vadovėlis; Terminology; Medical terms; Lithuanian ophthalmologic terms; Manual.

ENThe article commemorates the noted Lithuanian eye doctor of the early 20th century, Prof. Petras Avižonis, who was also a cultural activist, an educator and lover of the Lithuanian language, and it reviews his terminological work. The work of Prof. Avižonis that is useful to Lithuanian studies to this day is: 1) his ophthalmologic study “Eye Doctor’s Manual” (Kaunas, 1940 – 845 p.), the first, and for half a century the only one, to be written in Lithuanian; 2) the Lithuanian medical terminology he created, much of which is still used today; 3) one of the first grammar books in Lithuanian to appear using the modern Lithuanian alphabet that is still used now. The “Eye Doctor’s Manual” was a 845-page study with 1241 pictures (some of them drawn by the author) for student doctors eye doctors. At that time this book was among the best works on ophthalmology in the world. This book is still of interest to terminologists today because of the medical terms employed in it. There were not a lot of Lithuanian medical terms at that time, so the author was forced to create new terms himself. In this regard, “Eye Doctor’s Manual” is a treasure trove of Lithuanian medical terminology. Throughout this work one can see the evolution of the ophthalmologic terms, as P. Avižonis kept improving the terms he created, making them more precise and systematic. It has been established that ophthalmologists and medical specialists in other fields still use today more than 250 of the medical terms created by P. Avižonis.

ISSN:
2081-6839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2685
Updated:
2013-04-28 15:42:17
Metrics:
Views: 25
Export: