Lietuvių kalbos šakniniai garsų veiksmažodžiai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos šakniniai garsų veiksmažodžiai: disertacija
Alternative Title:
Radical sound verbs of the lithuanian language
Publication Data:
Klaipėda, 2003.
Pages:
142 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Klaipėdos universitetas, 2003. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje kompleksiškai analizuojami lietuvių kalbos šakniniai garsų semantinės grupės (GSG) veiksmažodžiai. Taikomi plačiai suprantamas komponentinės analizės, transformacijos, sisteminės analizės metodai. Nustatyta, kad GSG – gausi, nesunkiai apribojama žodžių grupė, turinti visus leksinės sistemos požymius. GSG sememoms būdingi tokie semų kompleksai: garso sukėlėjo, paralelinio veiksmo, garso atsiradimo būdo / priežasties, akustinės (sonoringumo, disonansingumo, aukštumo, intensyvumo), garso sklidimo pobūdžio, emocijų. Grupės sisteminį pobūdį patvirtina savita veiksmažodžių foneminė struktūra. Neabejotinas ryšys tarp GSG veiksmažodžių semantikos ir foneminės sandaros: šaknies vokalizmu ar konsonantizmu (atskiromis fonemomis, jų deriniais, kiekiu, vieta šaknyje) eksplikuojamos kai kurios semos, išryškinamas jų semantinis krūvis. Pavyzdžiui, iš šaknies vokalizmo inventoriaus didžiausią semantinį krūvį turi ilgieji balsiai, dvibalsis au (eksplikuojamos sonoringumo, intensyvumo, aukštumo, tolygumo semos). Disonansingumo semos gali būti perteikiamos konkrečiais priebalsiais: ryškiausią semantinę konotaciją turi pučiamieji š, z, ž, afrikatos č, c, sonantai r, l. Veiksmažodžiai sudaro gana vienalytę grupę morfologinės struktūros požiūriu. Kompleksinis veiksmažodžių grupės tyrimas, kurio pamatas  semantinė žodžio analizė  siejamas su formaliosios žodžio sandaros analize, padeda nustatyti ir pagrįsti grupės sistemingumą ir yra perspektyvus kalbos sistemos modeliavimo kelias. [Iš leidinio]

ENThe paper provides an integrated analysis of radical verbs of the Lithuanian language belonging to the semantic sound group (SSG) by applying the broad methods of componential, transformation and systemic analysis. It was determined that SSG is a numerous, easily limited word group, having all the features of the lexical system. SSG sememes may be characterised by the following sets of semes: sound-making agent, parallel action, manner/cause of the sound (sonorance, dissonance, pitch, intensity), nature of sound spreading, emotions. The systemic nature of the group is proved by the specific phonemic structure of verbs. There is an undisputable relation between semantic and phonemic structure of SSG verbs: radical vocalism or consonance (by separate phonemes, their combinations, amount, place in the root) explicates some semes, highlights their semantic load. For instance, the biggest semantic load from the radical vocalism falls on the long vowels, diphthong au (explicated semes of sonorance, intensity, pitch and equivalence). Semes of dissonance may be conveyed by particular consonants: the most pronounced semantic connotation is vivid in spirants š, z, ž, affricates č, c and resonants r, l. From the point of view of morphological structure, verbs make up rather a homogenous group. Integrated analysis of the verb group, based on the semantic analysis of a word, relates to the analysis of formal structure of a word and facilitates in determining and reasoning the organisation of a group and, in addition to that, appears to be a promising path leading to modelling the language system.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10168
Updated:
2022-02-07 20:08:55
Metrics:
Views: 46
Export: