Lietuvių kalbos šakniniai gyvūnų garsų veiksmažodžiai : semantinė struktūra

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos šakniniai gyvūnų garsų veiksmažodžiai: semantinė struktūra
Alternative Title:
Root Verbs of Animal Sounds in the Lithuanian Language: Semantic Structure
In the Book:
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Semantika / Semantics.
Summary / Abstract:

LTAnalizuojami lietuvių kalbos šakniniai (neturintys leksinių priesagų) veiksmažodžiai, kurie reiškia gyvūnų garsus (GG). Lietuvių kalbos žodynas fiksuoja apie 250 GG veiksmažodžių. Opoziciškai gretinant sememas ir tiriant jų leksinę distribuciją nustatyti 6 GG sememoms būdingi semų kompleksai. 1. Garso sukėlėjo (subjekto) sema. Paprastai ji turi didžiausią semantinį krūvį GG sememų semantinėje struktūroje ir lemia detalesnę semantinės grupės klasifikaciją. 2. Akustinių semų kompleksas. GG sememoms būdingos 4 garso skambėjimą apibūdinančios semų grupės: a) sonoringumas (balsingumas). Ši sema apibūdina pagrindinį garso toną, balsingą garso pobūdį; būdinga nedidelei daliai sememų (suokti); b) disonansingumas. Juo įvardijamas įvairių pagrindinį toną lydinčių garsų, apibendrintai vadinamų triukšmais, buvimas, nebalsingas garso pobūdis. Didžiausia tiriamųjų sememų dalis turi šią semą (šnarpšti); c) aukštumas. Ryškiausi skirtumai yra tarp kraštinių opozicijos „aukštas : žemas“ narių; daugiau sememų su sema „aukštas“ (klykti); d) intensyvumas. Ryškiausi skirtumai yra tarp kraštinių opozicijos ,,garsus: tylus“ narių; daugiau sememų su sema „garsus“ (klykti). 3. Garso sklidimo pobūdžio semų kompleksą sudaro tęsiamo ir tolygaus garso semos. Didesnioji dalis GG sememų reiškia tęsiamus garsus: tolygiai (ūkti) arba netolygiai, su tam tikra vibracija (čirkšti). 4. Garso sukėlimo būdo (paralelinio veiksmo) semą turi ypač nedaug sememų (prunkšti). 5. Emocijų raiškos semos laikomos potencinėmis semomis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Šakniniai veiksmažodžiai; Gyvūnų garsų veiksmažodžiai; Semantinė grupė; Reikšmės struktūra; Semema; Sema; Root verb; Verb denoting animal-made sounds; Semantic group; The structure of the meaning; Sememe; Seme.

ENLithuanian root verbs (without lexical suffixes) meaning animal sounds (AS) have been analysed. There are around 250 AS verbs in the dictionary of the Lithuanian language. 6 AS complexes of semes typical of AS sememes were established when carrying out oppositional comparison of sememes and analysing their lexical distribution. 1. Seme of the one which produces the sound (i.e. subject). It usually carries the main semantic weight in AS semantic structure and determines more detail classification within the semantic group. 2. A complex of acoustic semes. 4 groups of semes describing the sound are typical of AS sememes: a) resonance (vocalism). This seme defines the main tune of a sound, vocal character of a sound; it is characteristic to a small part of sememes (suokti); b) dissonance names various sounds accompanying the main tune, they are usually called noises and unvocal nature of the sound. The biggest part of sememes studied have this type of seme (šnarpšti); c) height. The most evident differences exist between the extreme members of opposition “high : low”; more sememes with the seme “high” (klykti); d) intensity. The most evident differences exist between the extreme members of opposition ,,loud: quiet“; more sememes with the seme ‘loud’ (klykti). 3. A complex of sound spreading semes is made of extended and even sound semes. A bigger part of AS sememes mean extended sounds: evenly (ūkti) or unevenly, with a certain vibration (čirkšti). 4. Only a few sememes have a seme of sound producing nature (parallel action) (prunkšti). 5. Semes of emotional expression are considered potential semes.

ISBN:
9789955181712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5255
Updated:
2013-04-28 16:13:05
Metrics:
Views: 29
Export: