Petro Būtėno rankraščiai gimtosios tarmės tyrimų tema

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Petro Būtėno rankraščiai gimtosios tarmės tyrimų tema
In the Book:
Petras Būtėnas: skiriama 125-osioms gimimo metinėms / sudarytoja Lionė Lapinskienė. Panevėžys : Komunikacijos centras "Kalba. Knyga. Kūryba", 2021. P. 76-90
Keywords:
LT
Petras Būtėnas; Fonetika. Fonologija / Phonology; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsniui parengti susipažinta ir naudotasi maždaug 170 mokyklinio sąsiuvinio, bloknoto ir A4 formatu ranka rašytų lapų rankraščiais, kuriuos sudaro: a) išsamaus mokslinio darbo, skirto šnektos fonetikai, fragmentas (21 A4 formato puslapis); b) garsų kilmės, atitikmenų ir pavyzdžių indoeuropiečių kalbose analizė (18 puslapių); c) gausūs iliustraciniai pavyzdžiai, pagrindžiantys kiekvieną tarmėje vartojamą balsį, priebalsį, dvibalsį ir dvigarsį; d) autoriaus įžvalgos apie tuometinę šnektos situaciją ir ateitį (3 puslapiai); e) 12-os Panevėžio mokytojų seminarijos mokinių atostogų darbai, skirti garsų vartosenai tirti (apie 60 puslapių). [Iš straipsnio, p. 76]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/101444
Updated:
2023-05-29 18:07:51
Metrics:
Views: 6
Export: