Viešvilės kultūrinis savitumas: tradicijos, papročiai, regioninis tapatumas XXI a. 1-2 dešimtmetyje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešvilės kultūrinis savitumas: tradicijos, papročiai, regioninis tapatumas XXI a. 1-2 dešimtmetyje
Alternative Title:
Cultural peculiarity of Viešvilė. Traditions, customs, regional identity in the 1st and 2nd decades of the 21st century
In the Book:
Viešvilė / vyriausiasis redaktorius ir sudarytojas Algirdas Sinkevičius. Vilnius : Versmė, 2020. P. 1677-1699. (Lietuvos valsčiai; kn. 40)
Keywords:
LT
21 amžius; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Viešvilė; Lietuva (Lithuania); Kultūra / Culture; Liaudies kultūra / Folk culture; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas yra apžvelgti Viešvilės miestelio tradicijas, papročius XXI a. 1–2 deš., aptariant jų savitumą, susiformavimo priežastis, pažvelgti į čia gyvenančių žmonių regioninio tapatumo suvokimą. Analizuojami klausimai svarbūs tiek praktiniu (kultūros puoselėjimo, ekonominiu), tiek teoriniu (moksliniu) atžvilgiu. Šiuo metu itin daug dėmesio skiriama Lietuvos etnografiniams regionams (2015 m. numatomi regionų metais). Mokslininkai tiria gyventojų tapatumo, savivokos klausimus, diskutuoja kartu su kultūros darbuotojais dėl oficialių regionų pavadinimų. Pastarieji įvairiomis programomis, renginiais regioninius savitumus pristato visuomenei. Įvairios finansavimo programos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje nukreiptos į regioninės kultūros stiprinimą. Nors atlikta nemažai tyrimų apie šio krašto dabarties kultūrą, autoriaus nuomone, ši lokalios vietovės (Viešvilės miestelio), tradicijų, papročių, švenčių apžvalga papildys Mažosios Lietuvos etnologijos tyrimų sąrašą. Tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai: 1. Aptarti kultūrinę miestelio aplinką, jos savitumą formuojančius kontekstus. 2. Naudojantis autoriaus atliktomis apklausomis ir stebėjimais, archyviniais Viešvilės mokyklos muziejaus, kultūros įstaigų duomenimis apibūdinti Viešvilėje gyvenančių žmonių šeimos papročius, tradicijas, miestelyje vykstančias šventes, kultūrinį bendruomenės gyvenimą. 3. Išanalizuoti vietos gyventojų regioninio tapatumo savivoką, išskiriant dvi amžiaus grupes: moksleivius (čia gimusius) ir suaugusiuosius, atvykusius arba gimusius Viešvilėje sovietmečiu. Metodai. Etnografiniai lauko tyrimo metodai: stebėjimas, anketavimas, interviu, šaltinių peržiūra. Teoriniai metodai: analizės ir lyginamasis. Raktiniai žodžiai. Viešvilė, Mažoji Lietuva, regionas, tradicijos, šventės, tapatumas. [Iš straipsnio, p. 1677]

ENThe aim of the research is to review the traditions and customs of Viešvilė town in the 1st-2nd decades of the 21st century. discuss the reasons for their formation, look at the perception of the regional identity of the people living here. The cultural identity, traditions and regional identity of Viešvilė town are formed by history, architecture, administration, social environment and geographical location. These circumstances interact with each other and influence changes of each other. All these relations affect the formation of traditions, customs, cultural identity of the inhabitants of the town, and vice versa, the traditions of the town influence other changes in these elements as well. Analyzing the traditions and customs of Viešvilė residents, the family becomes the starting point; moreover, two social strata–students and adults–are discussed separately. During the study, children singled out Christmas, Easter, New Year and birthdays. The interviewed adult people named family celebrations as the main ones: Christmas, Easter and Christmas, highlighting the transmission of traditions of their parents to children. Magic practices are also not forgotten in such celebrations.The community traditions of Viešvilė are exclusively formed by the midsummer folk festival Joninės (St. John’s Day). Popular are Mardi Gras, Kaziukas Fair and new celebrations, such as the campaign ‘Bring the Christmas tree home’ and the Christmas tree lighting festival, general in all Lithuania. The Cultural Centre seeks to commemorate the Klaipėda uprising on January 15 and the signing of the Tilsit Act on November 30 as important celebrations in the life of the town. Many senior inhabitants have come from all ethnographic regions of Lithuania. Some of the adult respondents perceive themselves as residents of Lithuania Minor, although not all of them were born in Viešvilė. The majority of students know that they live in Lithuania Minor and consider themselves residents of this region. Peculiarities of Viešvilė town: Skalva (Scalovia) and German culture (German-Lithuanian culture) in its history; Lutheran material and spiritual legacy; architecture (of Lithuania Minor and related to forestry); social layer of teachers and foresters; border area; cultural immigration from all Lithuanian regions and other Soviet republics; still followed stereotypes that this is a German land and there are no traditions; small town; Catholic family customs which intertwine with Evangelical Lutheran traditions; town festivals, St. John’s Day, Mardi Gras celebrations and Kaziukas fair forming community customs; and the most important are the forests, the wonderful environment and the cultural status of Lithuania Minor. [From the publication p. 2733]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/100357
Updated:
2023-04-14 16:46:01
Metrics:
Views: 28    Downloads: 4
Export: