Finansinės apskaitos ir pelno mokesčio teisinio reguliavimo skirtumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Finansinės apskaitos ir pelno mokesčio teisinio reguliavimo skirtumai
Alternative Title:
Differences of legal regulatiom in financial accounting and corporate income tax
In the Journal:
Teisė. 2022, t. 125, p. 86-99
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting; Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Mokesčiai / Taxation; Pelnas / Income.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio objektas – finansinės apskaitos teisinio reguliavimo pagal Lietuvoje taikomus verslo apskaitos standartus ir Pelno mokesčio įstatymo nuostatų nuolatinių skirtumų analizė išskiriant konkrečius atvejus ir juos sugrupuojant. Straipsnio tikslas – panagrinėti, kokiais atvejais atsiranda finansinės apskaitos ir pelno mokesčio nuostatų nuolatiniai skirtumai, kartu atskleidžiant jų svarbą mokestinei (pelno mokesčio) prievolei įvykdyti. Šioje publikacijoje temos aktualumas pasireiškia tuo, jog finansinės apskaitos ir pelno mokesčio teisinio reguliavimo nuolatinių skirtumų analizė svarbi ne tik Lietuvos PMĮ reglamentavimui, jo galimiems pokyčiams, bet ir kitų ES ir pasaulio valstybių mokesčių teisės pokyčiams, kai pelno mokesčio teisinis reguliavimas koreguojamas vienodinant jį pagal finansinės apskaitos normas. Būtent, kaip bus atskleidžiama šiame straipsnyje, tiek užsienio, tiek Lietuvos mokslininkai kelia problemą, kad dėl finansinės apskaitos ir pelno mokesčio taisyklių neatitikties tiek įmonės, tiek mokesčių administratorius patiria dideles administravimo išlaidas, reikia vesti „dvigubą apskaitą“, o tai apsunkina tinkamą mokestinių prievolių vykdymą, todėl apmokestinimas pelno mokesčiu turi būti paremtas finansinės apskaitos taisyklėmis.Straipsnyje daromos išvados, kad mokslinėje literatūroje autoriai suponuoja, jog skirtingos finansinės apskaitos ir pelno mokesčio teisinio reguliavimo taisyklės turi būti minimizuojamos jas vienodinant būtent pagal mokesčių teisės normas, reguliuojančias pelno mokestį, derinant prie finansinės apskaitos. Taip pat finansinės apskaitos ir pelno mokesčio teisinio reguliavimo nuolatinių skirtumų praktinių atvejų analizė numato pajamų bei sąnaudų pripažinimo momento ir galutinio apskaitinio / apmokestinamojo rezultato apskaičiavimo momento skyrimą. Šių dviejų etapų identifikavimas ir atskyrimas, pagrįstas kaupimo principo taikymu, apmokestinant juridinius asmenis pelno mokesčiu, atskleidžia, jog nuolatiniai apmokestinamųjų / apskaitinių pajamų ir sąnaudų skirtumai atsiranda jau pripažinimo (pirminių ūkinių faktų fiksavimo finansinėje apskaitoje) momentu, o ne užpildant metinę pelno mokesčio deklaraciją / rengiant pelno (nuostolių) ataskaitą. Pagrindiniai žodžiai: mokesčių teisė, finansinės apskaitos teisinis reguliavimas, pelno mokestis, nuolatiniai skirtumai. [Iš leidinio]

ENThe object of this paper is the analysis of the permanent differences between provisions of the legal regulation of financial accounting in accordance with the Business Accounting Standards and the Law on Corporate Income Tax by distinguishing specific cases and grouping them. The purpose of this paper is to examine cases in which the permanent differences between the legal regulation of financial accounting and corporate income tax arise, while revealing the significance of these differences in the fulfillment of a tax liability (corporate income tax). The paper reveals that the differences between provisions of corporate income tax and financial accounting should be minimized, matching the provisions of corporate income tax to the ones of financial accounting. Such an equalization of legal regulation can be justified by (1) optimizing the costs of both tax administrator and taxpayer in administering or computing corporate income tax, (2) a simpler declaration of corporate income tax, and (3) a clearer application of corporate income tax provisions.The performed analysis of problematical questions shows that the separation of instances of recognition and final accountable / taxable result computing, based on the application of the accumulation principle when imposing a tax on the profits of legal entities, identifies that fixed differences between taxable / accountable income and expense occur even at the instance of recognition (the moment primary business facts are fixed in financial accounting), but not when filling in the annual corporate income tax declaration or preparing a profit and loss statement. In order to properly fulfill the tax obligation and encourage the effectiveness of corporate income tax administration, this paper proposes that the permanent differences be fixed in special, non-systemic, contingent registers. Keywords: tax law, legal regulation of financial accounting, corporate income tax, permanent differences. [From the publication]

DOI:
10.15388/Teise.2022.125.5
ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/99905
Updated:
2023-03-22 21:11:12
Metrics:
Views: 33    Downloads: 10
Export: