Mokesčių apskaičiavimo teisinio reglamentavimo bei praktinio taikymo problemos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokesčių apskaičiavimo teisinio reglamentavimo bei praktinio taikymo problemos: disertacija
Alternative Title:
The Legal regulation of tax accounting and the practical problems of applying it
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
236 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai mokslai, teisė) - Vilnius, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Problems of legal regulation of tax computation and its practical application Vilnius : Vilniaus universitetas, 2006 48 p
Summary / Abstract:

LT[...] Disertacijos pagrindinis tikslas – išanalizuoti Lietuvoje egzistuojančias mokesčių apskaičiavimo ir mokėjimo teisinio reglamentavimo ir praktinio taikymo problemas. [...] Mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrolė iš esmės atlieka bendrosios prevencijos funkciją, todėl be jos stiprinimo, siekiant išaiškinti visus padarytus pažeidimus, reikia ieškoti kitų, racionalesnių mokestinių biudžeto įplaukų užtikrinimo būdų. Pagrindinė iš tokių priemonių yra savanoriško mokesčių mokėjimo skatinimas, kuris paremtas mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus bendradarbiavimu, aptarnavimo procedūrų tobulinimu, mokesčio mokėtojų kultūros kėlimu, pagarbos teisei didinimu. [...] Labiausiai savanorišką mokesčių mokėjimą skatina mokesčių mokėtojų švietimas. [...] Mokestinis patikrinimas yra priemonė, užtikrinanti savanorišką mokesčių mokėjimą, bei instrumentas valstybės interesams ginti, kai mokesčių mokėtojas pareigos savanoriškai mokėti mokestį nevykdo. [...] Mokesčių administratorius savarankiškai pasirenka tikrintinus mokesčių mokėtojus, nustato tikrinimo mastą ir laiką. Mokesčių administratoriaus atliekami mokestiniai tyrimai, o konkrečiai mokesčių mokėtojų vizitavimas ir kontrolė, savo esme faktiškai nesiskiria nuo mokestinių patikrinimų. [...] Lietuvoje bendroji mokesčių vengimo norma sukonstruota vadovaujantis draudimo piktnaudžiavimo teise principu. Mokesčių mokėtojai negali savo teisėmis naudotis tokiu būdu, kuris neatitinka mokesčio įstatymo tikslo ir prasmės. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] The aim of this dissertation is to analyse the current tax accounting and payment regulation in Lithuania and the practical problem of applying it. [...] Tax accounting and payment control essentially performs a preventative function and without strengthening it, with the aim of explaining all the breaches committed, it is necessary to find another, more rational means of ensuring the flow of tax into the budget. The most important of these means is to encourage people to pay their taxes voluntarily which supports cooperation between taxpayers and the tax inspectorate, improves the service procedure, raises a tax-paying culture and increases respect for the law. [...] Voluntary payment of taxes can be encouraged through educating the taxpayers. [...] Tax inspection is a means of ensuring voluntary tax payments are made and an instrument the state can use to protect its interests when the taxpayer doesn’t pay. […] The tax inspectors choose which taxpayers to inspect and set a scale and time for checking. Tax inspections carried out by tax inspector, in particular, visits in person and control for the purpose of checking is, in essence, no different from tax inspection. [...] The general tax evasion norm in Lithuania was constructed using the legal principle of insurance abuse. Taxpayers cannot invoke their rights in a manner that is inappropriate to the aims and purposes of tax law.

Subject:
Related Publications:
Finansinės apskaitos ir pelno mokesčio teisinio reguliavimo skirtumai / Martynas Endrijaitis. Teisė. 2022, t. 125, p. 86-99.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5253
Updated:
2022-02-07 20:08:21
Metrics:
Views: 86
Export: