Psychological aftereffects of the Soviet trauma and analytical process

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Psychological aftereffects of the Soviet trauma and analytical process
Keywords:
LT
Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTSiekiant atsakyti į klausimus, kokios yra ilgalaikės psichoterapijos galimybės įveikti sunkius politinių traumų padarinius, kaip trauma paveikia gelminius asmenybės funkcionavimo lygmenis, straipsnyje pristatomas tyrimas, kuriame remiantis analitine C. G. Jungo psichologija analizuojami du ilgalaikės psichoterapijos atvejai, atspindintys traumos padarinius ir jų pokyčius psichoterapijos procese. C. G. Jungo analitinėje psichologijoje analizuojant patirtos traumos išgyvenimą naudojama komplekso sąvoka, taip pat remiamasi pasąmonės samprata, daug dėmesio skiriama simbolinės medžiagos analizei. Ieškant atsakymo į klausimą, kaip trauma pasireiškia ir kaip jos veikimas kinta psichoterapiniame procese, atlikta dviejų ilgalaikės psichoterapijos atvejų analizė, kurios pagalba atskleidžiamas savo sunkumų suvokimas pradedant psichoterapiją, pirmieji traumuojančių įvykių prisiminimai, išryškinamos galimos Ego ir Agresoriaus sąveikos (bėgimas ir susidūrimo su Agresoriumi išvengimas, malda ir ryšio su Aukščiausiuoju ieškojimas, sugebėjimas pasipriešinti ir konfrontuoti su vidine bei išorine agresija ir kt.), nagrinėjamos aukojimo ir aukos hipotezės, Homo sovieticus fenomenas. Apibendrinant atvejų analizės rezultatus nustatyta, kad ilgalaikė psichoterapija padėjo įveikti simptomus ir psichologinius sunkumus, atsinaujino sutrikdytas Ego/Savasties ryšys. Atlikta atvejų analizė leidžia teigti, kad šeimos ir krašto istorija yra pasąmoningų kompleksų sudedamoji dalis ir dalyvauja individo gyvenime, o šios nuslopintos patirties įsisąmoninimas gali padėti sumažinti nepageidaujamus kompleksų poveikio padarinius.Reikšminiai žodžiai: Trauma; Psichoterapija; Ego; Sapnas; Trauma; Psychotherapy; Ego; Dream.

ENAiming to answer the question what are the opportunities of persistent psychotherapy to overcome hard outcomes of political traumas, and how traumas affect deep levels of individual functions, the article presents the research of two cases of persistent psychotherapy that represent the outcomes of political traumas and their change in a process of psychotherapy, on the basis of psychology of C. G. Jung. Analysing the outcomes of trauma experienced, analytical psychology of C. G. Jung uses the term “complex”, refers to the concept of consciousness, and pays a lot of attention to the analysis of symbolic material. In order to answer the question how the trauma evidences and effects changes in a process of psychotherapy, the author performed the analysis of two cases of persistent psychotherapy that allowed disclosing personal problems in the beginning of psychotherapy and the first memories about traumatic events, highlighting the interaction between Ego and Aggressor (escaping from and meeting with the Aggressor, praying and looking for the relationship with God, the ability to resist to and confront with the internal and external aggression, etc.), and analysing the hypothesises of sacrificing, a victim, and the phenomenon of homo sovieticus. General results of the analysis of both cases show that persistent psychotherapy helps overcoming symptoms and psychological problems, as well as restoring damaged Ego/Identity relationship. The analysis of both cases performed allows maintaining, that the history of a native country and a family is a compound of subliminal complexes that participate in a life of an individual, and the recognition of depressed experience may help reducing undesired outcomes of the affect of complexes.

ISBN:
9955463058
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9990
Updated:
2013-04-28 17:03:58
Metrics:
Views: 44
Export: