Nusikaltimai "dėl gėdos": naujagimių žudymai XIX a. Lietuvos visuomenėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nusikaltimai "dėl gėdos": naujagimių žudymai XIX a. Lietuvos visuomenėje
Alternative Title:
Crime "from Shame”: Newborn Murder in Lithuania's 19th-c. Society
In the Journal:
Lietuvos etnologija. 2002, 2 (11), p. 147-158
Keywords:
LT
Nusikaltimai; Nužudymas; Naujagymių žudymai Lietuvoje.
EN
Offences "by reason of Disgrace"; Murder of newborns in Lithuania; 19th century.
Summary / Abstract:

LTDažniausiai XIX a. Lietuvoje naujagimių žudymu buvo kaltinamos netekėjusios samdinės bei tarnaitės, kurių amžius svyravo nuo 20 iki 30 metų. Socialinių požiūriu daugumą įkliuvusiu ir nubaustų merginų sudarė valstietės. Paprastai tai buvo vienišos merginos, gyvenančios atskirai nuo savo šeimos, tėvų arba visai neturinčios artimųjų, globėjų. Tokios merginos labai dažnai tapdavo seksualinės prievartos aukomis. Kitaip tariant, tai buvo moterys, atsidūrusios pačioje visuomenės socialinės struktūros apačioje. Straipsnyje aptariamos kelios tarpusavyje glaudžiai susijusios problemos. Pirma, kokios bendriausios socialinės-ekonominės aplinkybės lėmė tokių nusikaltimų dinamiką. Antra, nuo ko priklausė bausmių už padarytą nusikaltimą pobūdis. Trečia, koks moralinis mechanizmas reguliavo nesantuokinių kūdikių nužudymu apkaltintų merginų elgesį. [Iš leidinio]

ENIn 19th-c. Lithuania, most accusations of newborn murder were brought against unmarried hired girls and maids whose age ranged between 20 and 30. From the social point of view, the majority of caught and punished young women were peasants. These were usually single girls who lived away from their families and parents or who had no relatives or foster parents. Such girls would very often fall victim to sexual violence. In other words, these were women who had found themselves at the very bottom of society’s social structure. The paper discusses several closely interrelated problems. First, the most general social and economic circumstances that determined the dynamics of this crime. Second, factors that determined the nature of punishment for the crime committed. Third, the moral mechanism that regulated the behaviour of girls accused of killing their babies born out of wedlock.

ISSN:
1392-4028
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9970
Updated:
2018-12-17 10:59:54
Metrics:
Views: 14    Downloads: 6
Export: