Magistro baigiamųjų darbų rengimas Mykolo Romerio universitete kriminalistikos mokslo plėtros kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Magistro baigiamųjų darbų rengimas Mykolo Romerio universitete kriminalistikos mokslo plėtros kontekste
Alternative Title:
Preparation of Master thesis in Mykolas Romeris University in the context of development of criminatistic science
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 65 (57), p. 139-150
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Kriminologija / Criminology.
Summary / Abstract:

LTKriminalistikos mokslo ir studijų raida Mykolo Riomerio universitete parodė, kad ši aukštoji mokykla tapo pagrindiniu kriminalistikos mokslo studijų centru Lietuvoje. Spręsdamas valstybinius teisėsaugos specialistų rengimo uždavinius, šis centras sugeba derinti strateginius Lietuvos integracijos į Europos struktūras tikslus su pragmatiniais mokslo, studijų ir teisėsaugos mokslo uždaviniais. Bendrajame studijų kontekste magistro darbas yra sisteminantis daugiaprofininis specialisto brandos rodiklis. Straipsnyje nagrinėjama viena iš aktualiausių aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo problemų – magistro baigiamųjų darbų rengimas. <...>Viena iš Kriminalistikos katedros nuostatų rengiant magistro baigiamąjį darbą – tai darbo sąsajos su praktine teisėsaugos institucijų veikla aiškinant ir tiriant nusikalstamas veikas. Katedra orientuoja savo magistrantus ne tik analizuoti teisėsaugos institucijų veiklą, atlikti empirinius tyrimus bei teorinius apibendrinimus, bei ir jų pagrindu teikti mokslines, metodines ir praktines rekomendacijas jų veiklai tobulinti. Autorių manymu subrendo poreikis išnagrinėti ir ištirti įvairias, su magistro baigiamaisiais darbais susijusias, jų rengimo kokybės problemas. Šių darbų rengimo dešimtmečio praktika leidžia gana objektyviai ištirti visą magistro baigiamojo darbo rengimo pagrindinių grandžių procesą, įvertinti susiklosčiusią praktiką, nurodyti šių darbų rengimo trūkumus ir pranašumus, numatyti tobulinimo perspektyvas ir kryptis.<...>Šio darbo tikslas – išaiškinti magistrantų baigiamųjų darbų kriminalistikos mokslo srityje lygį, jų tyrinėjimo objektus, darbo metodus ir kriminalistikos mokslo praktinius-taikomuosius aspektus, kurie atsispindi studentų baigiamuosiuose darbuose. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Kriminalistika; Magistro baigiamasis darbas; Studijos; Criminalistics; Master thesis; Studies.

ENMykolas Romeris University has become the main centre for forensic science studies in Lithuania. In accomplishing tasks organised by the government law enforcement institutions, it has negotiated the strategic integration of Lithuania into European structures with pragmatic science, study and law enforcement tasks. A master’s thesis is a systematic, multidisciplinary indicator of the specialist’s maturity. The article examines master’s theses as one of the current problems of organising high-level, specialist qualifications >….

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/995
Updated:
2018-12-17 11:33:26
Metrics:
Views: 46    Downloads: 11
Export: