Project method management organizing cultural events

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Project method management organizing cultural events
Alternative Title:
Projekto metodo valdymas organizuojant kultūrinius renginius
In the Journal:
Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje [Applied research in studies and practice]. 2017, 13, p. 48-54
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration.
Summary / Abstract:

LT[...] Straipsnio tyrimo objektas - projekto metodas. Tyrimo tikslas - ištirti projekto metodo valdymą organizuojant kultūrinius renginius. Tyrimo uždaviniai: išanalizuoti projekto svarbą kultūros įstaigos veikloje; atskleisti projekto valdymą kultūros sektoriuje. Straipsnio tyrimo metodai: teorinės įžvalgos ir jų apibendrinimas; ekspertų apklausa; kokybinio tyrimo content analizė. Tyrimui atlikti buvo pasirinktas kokybinio tyrimo metodas, kur tyrimo tikslu laikomas socialinės politikos, žmonių veiklos programų, jos produktų ir pačių veikėjų kokybės įvertinimas, tobulėjimo galimybės (Bitinas, 2006). Į šią problemą stengiamasi pažvelgti ekspertų, turinčių ilgametę projektinės veiklos patirtį įvertinimu, nes „ekspertas - asmuo, kuris dėl savo profesinės ir gyvenimo patirties turi didžiausią kompetenciją ir patikimiausią bei pakankamai išsamią informaciją apie tiriamą problemą“ (Bitinas, 2006, p.99). Ekspertiniam interviu pasirinkti kultūros srityje dirbantys asmenys. Vykdant interviu su ekspertu tyrėjos užsibrėžė tikslą gauti maksimalią ir detaliausią informaciją apie tiriamą objektą. Tikslinės grupės atranka vykdyta atsižvelgiant į šiuos kriterijus: kūrybinio darbuotojo statusą; aukštąjį išsilavinimą; vadybinę arba renginių organizavimo bei projektinės veiklos patirtį. Tyrimo etika. Respondentams buvo paaiškinta, jog dalyvavimas yra savanoriškas, garantuojantis anonimiškumą, privatumą bei palikta laisva apsisprendimo galimybė dalyvauti tyrime ir laisvai išreikšti mintis.Apibendrinus tyrimo rezultatus, galima konstatuoti, kad: 1. Rokiškio rajono kultūros darbuotojams pakanka vadybinės kompetencijos, teorinių žinių apie projektinės veiklos principus ir praktinės projektinės veiklos patirties. Dabartinė renginių finansavimo tvarka, kai visi kitų metų renginiai privalo būti numatyti ir suprojektuoti, kultūros darbuotojus verčia mąstyti strategiškai ir aktyviai planuoti savo veiklą. Visuose renginių organizavimo etapuose vyksta planavimas, tačiau griežtai reglamentuotos planavimo tvarkos nėra, darbuotojai laisvai pasirenka skirtingas planavimo formas, remiasi įstaigoje priimtais planavimo principais. Nors toks darbo pobūdis per ilgą laiką patikrintas ir visiems įprastas, darbuotojai įžvelgia ir neigiamus tokios veiklos aspektus: spontaniškumą, bendro tikslo neaiškumą, atsakingumo stygių. Kultūrinių renginių organizatoriai žino apie modernius projektinės veiklos metodus, tačiau vangiai taiko juos savo darbe. Respondentai pateikė projekto metodų nepakankamo naudojimo priežastis: poreikio nebuvimą, planų paruošimo ir koregavimo sudėtingumą. Dažniausiai renginių organizavimo praktikoje yra taikomas „Tikslų medis“. Pozityvus ekspertų požiūris į „Gannt" grafiko naudingumą, tačiau pesimistiškai žiūri į naujų, sudėtingesnių metodų įsisavinimą (PERT ir "Kritinio kelio“ metodą), kurie jų manymu yra netinkami kultūros produkto gamyboje. [Iš leidinio]

ENGlobalization processes and impact to society, knowledge society formation tendencies conditioned culture management transformation in Lithuania make impact to various areas including culture itself. Activity of modern culture institution employees is a project creation and practical implementation. Project method application becomes universal and problem solving oriented, this is why project activities attract a lot of culture managers’ attention and becomes a method to use and apply knowledge and practical skills acquired. Research found that project activity changes in cultural events organization contribute to united personality maturity stimulation and is relevant to time period culture features. Keywords: globalization; project method; culture management. [From the publication]

ISSN:
2029-1280; 2669-0071
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/99001
Updated:
2022-11-28 13:44:06
Metrics:
Views: 18    Downloads: 1
Export: