Marketing solutions in rural tourism development in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Marketing solutions in rural tourism development in Lithuania
Alternative Title:
Marketing solutions in rural tourism development in Lithuania
In the Journal:
Ekonomika. 2006, t. 74, p. 38-51
Keywords:
LT
Prekės ir paslaugos / Goods and services; Reklama / Advertising; Turizmas / Tourism.
Summary / Abstract:

LTDidėjanti konkurencija kaimo turizmo paslaugų rinkoje skatina šiuo verslu užsiimančius taikyti rinkodaros priemones paslaugų paklausai didinti. Tačiau dar nepakankamas dėmesys skiriamas kaimo turizmo paslaugų vartotojų poreikiams tenkinti, paslaugų įvairovei gerinti, paslaugų rėmimo ir kitoms rinkodaros priemonėms taikyti, optimaliai verslo plėtros strategijai parengti. Straipsnyje autoriai, siekdami atskleisti rinkodaros svarbą bei suformuoti priemones kaimo turizmo verslo konkurencingumui didinti, analizuoja rinkodaros sistemą, verslo plėtojimo problemas, kaimo turizmo subjekto formavimosi veiksnius ir jų tarpusavio sąveiką. Apibendrinus tyrimo duomenis, nustatyta, kad siekiant padidinti kaimo turizmo verslo konkurencingumą, būtina taikyti šias priemones: ugdyti vadybinius verslininkų gebėjimus, organizuojant nuolatinę edukaciją; taikyti šiuolaikiškus vadybos metodus; plėsti paslaugų įvairumą ir gerinti jų kokybę, užtikrinant kokybės ir kainos sąveiką; diferencijuoti paslaugas, atsižvelgiant į regionų (apskričių) specifiką, turistų individualius interesus. Siektina didinti verslo populiarumą, tobulinant informacinę sistemą, stengtis visapusiškai išnaudoti struktūrinių fondų teikiamą finansinę paramą kaimo turizmo plėtrai. Optimalus sprendimas kaimo turizmo verslo konkurencingumui didinti būtų koncentruoto augimo strategijos, integruojant skverbimosi į rinką, turizmo produkto (paslaugų) tobulinimo ir rinkos plėtimo strategijos modelius, taikymas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kaimo turizmas; Reklama; Paslaugos; Marketingo strategija; Rural tourism; Promotion; Services; Marketing strategy.

ENIncreasing competition in the field of rural tourism has encouraged business people involved in this field to adopt marketing measures aimed at increasing the demand for their services. However, there is still not enough effort being made to satisfy the needs of the consumers or to improve the variety of rural tourism. More needs to be done in ‘packaging’ the services and applying other marketing strategies, as well as preparing a business expansion strategy. In this article the authors analyse the interaction of the marketing system, business expansion issues and other factors involved in shaping rural tourism. I was established that in order to increase the competitiveness of rural tourism, it is essential to: develop the management skills of business people working in this field; organise ongoing education; apply modern management methods; increase the variety of services and improve their quality, ensuring an interaction of quality and price; diversify the services available, having regard to the specifics of the geographical area and tourists’ individual interests. It would be desirable to increase the popularity of rural tourism by improving information systems and trying to make full use of EU Structural Fund financial support for its development. The optimal solution for increasing the competitiveness of rural tourism would be the application of: concentrated growth strategies integrating market penetration; improvement of the rural tourism product (services); and a market expansion strategy model.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9888
Updated:
2018-12-17 11:52:07
Metrics:
Views: 21    Downloads: 8
Export: