Kultūrinės atminties ženklai ir simboliai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūrinės atminties ženklai ir simboliai
Alternative Title:
Signs and symbols of cultural memory
In the Book:
Estetikos ir meno filosofijos teorinės problemos / sudarytojas Antanas Andrijauskas. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2021. P. 187-202. (Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai = Aesthetics and philosophy of art studies; 7)
Keywords:
LT
Filosofai / Philosophers; Filosofija / Philosophy; Įprasminimas; Meno kūriniai; Prasmės; Tiesa; Kolektyvinė atmintis / Collective memory; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
EN
Art philosophy; Artwork; Interpretation; Meaningfulness; Meanings; Truth.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, pasitelkus meno ir kultūros filosofijos teorines sampratas, tyrinėjama kultūrinės atminties ir egzistencinės patirties įprasminimo, materializacijos ir įvaizdinimo problema. Martino Heideggerio, Meyerio Schapiro, Jacques'o Derrida, Fredrico Įamesono tekstuose buvo analizuojamos meno esmės, meno kūrinio interpretacijos, meno kūrinio tiesos ir postmodernizmo sampratos pasitelkus Vincento van Gogho, Renė Magritte'o ir Andy Warholo dailės kūrinių serijas, vaizduojančias batus, kurie tampa egzistencijos, savasties, tapatybės simboliu. Meno ir kultūros filosofijos bei meno istorijos teorinės sampratos, kuriose analizuojama meno kūrinio interpretacijos ir jo atveriamų prasmių lauko problema atskleidžia kultūrinės atminties, egzistencinės patirties ir galios santykių įprasminimo, materializacijos ir įvaizdinimo galimybes. Raktažodžiai: Martinas Heideggeris, Jacques Derrida, Fredric Jameson, meno kūrinio interpretacija, prasmės, atmintis, tapatybė, įprasminimas, tiesa. [Iš leidinio]

ENThe article, using the theoretical concepts of philosophy of art and culture, explores the issues of meaning, materialization and representation of cultural memory and existential experience in artworks. Philosophers as Martin Heidegger, Meyer Schapiro, Jacques Derrida, Fredric Jameson analysed the essence of art, the interpretation of a work of art, thetruth of a work of art, and postmodernism through a series of works by Vincent van Gogh, René Magritte, and Andy Warhol, that depicted shoes. The German philosopher Martin Heidegger wrote an essay Der Ursprung des Kunstwerkes (The Nature of a Work of Art, 1935) about the nature and essence of a work of art based on the concepts of being and truth. The article revealed how the shoes, with their inherent quality to represent the bright personality of his wearer, were consistently used in art history as an image of existence, identity, and individuality. Theoretical concepts of philosophy of art and culture and art history, which analyse the problem of the field of interpretation of a work of art and its open meanings, revealed the possibilities of meaningfulness, materialization and representation of cultural memory, existential experience and power relations. Keywords: Martin Heidegger, Jacques Derrida, Fredric Jameson. [From the publication]

ISBN:
976098231359
ISSN:
1822-3192
Related Publications:
Postmodernusis diskursas: filosofinė hermeneutika, dekonstrukcija, menas / Vytautas Rubavičius. Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003. 273 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/98613
Updated:
2022-11-07 16:09:54
Metrics:
Views: 4
Export: