Tiesioginių užsienio investicijų sąsaja su nauda Lietuvos gyventojams

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tiesioginių užsienio investicijų sąsaja su nauda Lietuvos gyventojams
Alternative Title:
Relation between foreign direct investment and its benefits for Lithuanians
Summary / Abstract:

LTLietuvos tiesioginių užsienio investicijų kiekis kiekvienais metais periodiškai didėja, todėl straipsnyje formuojamas tikslas – atlikus užsienio investicijų kaitos Lietuvoje analizę, nustatyti tiesioginių užsienio investicijų sąsają su nauda Lietuvos gyventojams. Tikslui įgyvendinti pasitelkiama mokslinės literatūros analizė, statistinių duomenų matematinė ir statistinė analizė, koreliacinė ir regresinė analizės, anketinė apklausa. Atlikti tyrimai leidžia teigti, kad tiesiogines užsienio investicijas teigiamai veikia mokslinių tyrimų ir technologinės pažangos lygis, eksportas, o mokesčių našta ir šalies išsilavinimo lygis taip pat vaidina svarbų vaidmenį pritraukiant tiesiogines užsienio investicijas. Lietuvos atvejo analizė parodė, kad didėjant tiesioginėms užsienio investicijoms, didėja ir investicijos tenkančios vienam gyventojui ir atvirkščiai. Lietuvoje gyventojai suvokia tiesioginių užsienių investicijų naudą, nes jaučia asmeninę naudą dėl geresnių įsidarbinimo galimybių bei vertę šaliai dėl ekonomikos augimo. [Iš leidinio]

ENThe amount of Lithuanian foreign direct investment is increasing periodically every year, therefore the article aims to determine the relationship between foreign direct investment and the benefits for the Lithuanians applying the analysis of the change in foreign investment in Lithuania. For the purpose to achieve the goal, the analysis of scientific literature, mathematical and statistical analysis of statistical data, correlation, and regression analyzes, a questionnaire survey is used. Research suggests that foreign direct investment is positively influenced by the level of research and technological progress, exports, and the tax burden and the level of education in a country play an important role in attracting foreign direct investment. The analysis of the Lithuanian case showed that with the increase in foreign direct investment, the investment per capita also increases and vice versa. Lithuanians perceive the benefits of foreign direct investment as they are feeling personal benefits due to better employment opportunities and value for the country due to economic growth. [From the publication]

ISSN:
2538-7669
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/98210
Updated:
2023-12-01 14:47:08
Metrics:
Views: 16
Export: