Lietuvos tiesioginių investicijų Europos Sąjungos šalyse analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos tiesioginių investicijų Europos Sąjungos šalyse analizė
Alternative Title:
Analysis of Lithuanian direct investment into European Union countries
In the Journal:
Mokslas - Lietuvos ateitis [Science – Future of Lithuania]. 2015, t. 7, Nr. 2, p. 172-178. Verslas XXI amžiuje
Keywords:
LT
Lietuvos tiesioginės investicijos; Tiesioginių investicijų vertinimas; Tiesioginės užsienio investicijos; Europos Sąjunga (European Union).
EN
EU; FDI; Lithuanian direct investment; Valuation of direct investment.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atliekamas makroekonominių veiksnių, darančių įtaką Lietuvos tiesioginėms investicijoms Europos Sąjungos šalyse, vertinimas. Straipsnio problema yra skirtingai parenkami makroekonominiai veiksniai, darantys įtaką tiesioginės užsienio investicijos. Straipsnio objektas – Lietuvos tiesioginės investicijos. Straipsnio metodai: sisteminė literatūros analizė, koreliacinė regresinė analizė, porinė regresinė analizė. Atlikus Lietuvos tiesioginių investicijų į ES šalis priklausomybės nuo kainų pokyčių, valdžios sektoriaus pajamų, bendro vidaus produkto, infliacijos, bedarbių skaičiaus tyrimą, paaiškėjo, kad Lietuvos tiesioginių investicijų kitimui didžiausią įtaką daro bendrojo vidaus produkto ir valdžios sektoriaus pajamų kitimai. [Iš leidinio]

ENIn this paper the valuation of macroeconomic factors influencing the Lithuanian direct investment into European Union was conducted. The problem of this paper is the different chosen macroeconomic factors influencing foreign direct investment. The object of this paper is Lithuanian direct investment. The methods of this paper include: comparative literature analysis, correlation regression analysis, paired regression analysis. After conducting a research of dependency of Lithuanian direct investment to EU countries from price changes, government sector income, gross domestic product, inflation, jobless rate results, it is found that gross domestic product and government sector income have the most influence on the changes of Lithuanian direct investment. [From the publication]

DOI:
10.3846/mla.2015.741
ISSN:
2029-2252
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68128
Updated:
2018-12-17 14:05:49
Metrics:
Views: 2    Downloads: 3
Export: