Lietuvos kolegijų socialinių ataskaitų tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos kolegijų socialinių ataskaitų tyrimas
Alternative Title:
Research on social reports of Lithuanian universities of applied sciences
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darnus vystymasis; Socialinė atsakomybė; Aukštosios mokyklos; Socialinė atskaitomybė. Keywords: Sustainable development; Social responsibility; Higher education institutions; Social accountability.
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Darnus vystymasis; Socialinė atsakomybė; Socialinė atskaitomybė.
EN
Social accounting; Social responsibility; Sustainable development.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami socialinės atsakomybės ir atskaitomybės klausimai aukštojo mokslo institucijose (AMI). AMI socialinė atsakomybė, palyginti su verslu, yra dviguba. Pirmasis atsakomybės lygis yra bendras visoms organizacijoms ir apima socialinę, aplinkosauginę bei ekonominės veiklos dimensijas. Antrasis atsakomybės lygis būdingas mokymo institucijoms, nes čia rengiami atsakingi piliečiai, formuojamos būsimų specialistų nuostatos ir gebėjimai profesinėje veikloje vadovautis JT Pasaulinio susitarimo principais. Siekiant šių sudėtingų AMI tikslų, socialinė atskaitomybė yra reikšminga priemonė, parodanti praktinius veiksmus ir mokyklų pasiektą pažangą įgyvendinant 10 vystymosi principų ir prisidedant prie Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 tikslų pasiekimo. JT dokumente Global Compact for Higher Education Institutions 2012 akcentuojamas socialinės pažangos atskaitomybės naudingumas aukštosioms mokykloms, pasireiškiantis tiek rengiant ataskaitą (vidinė nauda organizacijai), tiek viešai dalijantis informacija (išorinė nauda). Tačiau Lietuvoje AMI socialinė atskaitomybė nagrinėjama retai; ataskaitas galima rengti pagal įvairias JT, ES ir Lietuvos institucijų rekomendacijas, tačiau nėra bendrų nuostatų dėl socialinės atskaitomybės aukštosioms mokykloms; šis klausimas ištirtas nepakankamai.Tyrimo metodologija apima mokslinių publikacijų ir dokumentų analizę ir kiekybinius metodus – socialinių ataskaitų duomenų grupavimą, turinio apimties ir struktūros analizę, MS Excel skaičiuoklės taikymą. Trijų Lietuvos Respublikos valstybinių kolegijų, JT Pasaulinio Susitarimo narių, socialinės atsakomybės ataskaitų analizė parodė, kad ataskaitos parengtos skirtingai, kolegijos daugiausia dėmesio skiria joms svarbioms sritims, todėl sudėtinga palyginti informaciją. Tačiau ataskaitose matomos organizacijų strateginės nuostatos, aprašytos praktinės veiklos ir pasiekimai. Atliktas tyrimas parodo Lietuvos kolegijų socialinės atskaitomybės padėtį ir gali būti pritaikytas aukštųjų mokyklų atskaitomybės tobulinimui, rezultatų sklaida gali būti naudinga kitoms aukštojo mokslo institucijoms ir suinteresuotoms šalims. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the issues of social responsibility and accountability in higher education institutions (HEIs). If compared to business, the social responsibility of HEIs is twofold. The first level of responsibility is general to all organisations, while the second is characteristic of educational institutions, as they are responsible for training citizens and developing the attitudes and skills of future professionals. In pursuit of these complex goals for HEIs, social accountability is an important tool for demonstrating practical action and progress made by schools in implementing the 10 development principles and contributing to the Agenda for Sustainable Development 2030. The research problem is related to two main issues, i.e., insufficient research on the social accountability of Lithuanian HEIs and a description of practical activities related to social responsibility in social reports. The article aims to investigate the provision of information on practical actions taken to implement the principles of the UN Global Compact and the Sustainable Development Goals in social reports of Lithuanian universities of applied sciences, the members of the UN network. The objectives include reviewing the peculiarities of social responsibility of HEIs, examining the documents regulating social responsibility, and analysing the social responsibility reports of three Lithuanian state universities of applied sciences. Scientific publications were reviewed, and social reports of three Lithuanian state UAS, the members of the UN Global Compact network, were analysed using quantitative methods: grouping social report data, investigating the scope and structure of the content, and generalising the data in an MS Excel spreadsheet.The following differences have been identified in social reports of the three Lithuanian state universities of applied sciences: in titles, scope, logic, and form of presenting information, and the lack of unified quantitative indicators. The reports disclose the strategic position of the organisations and describe their activities and achievements. The research demonstrates the state of social accountability of universities of applied sciences, and its findings can be used for improvement. Dissemination of results can be beneficial to other HEIs and stakeholders. [From the publication]

ISSN:
1822-1068; 2335-8904
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/97577
Updated:
2022-12-30 11:14:22
Metrics:
Views: 6    Downloads: 4
Export: