Nusikalstamumo dinamikos monitoringas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nusikalstamumo dinamikos monitoringas
Alternative Title:
Monitoring of criminality
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 6 (84), p. 54-62
Keywords:
LT
Kriminologija / Criminology; Nusikalstamumas / Violence; Nusikaltimai / Crimes.
Summary / Abstract:

LTNusikalstamumas yra dinamiškas reiškinys, vyksta nuolatiniai pokyčiai: nusikaltimų tai padaugėja, tai sumažėja. Dalis tokių nusikalstamumo pokyčių neviršija įprastų svyravimo ribų, tačiau kai kurie nusikalstamumo padidėjimo atvejai yra naujų, neretai – pavojingų, nusikalstamumo tendencijų pradžia. Straipsnyje dėstoma nusikalstamumo monitoringo metodika, kuri leidžia įvertinti nusikalstamumo pokyčius ir atpažinti tuos, kurie gali tapti nepalankių ilgalaikių tendencijų pradžia. Metodika parengta nusikalstamumo lygio dinamikos 1961 – 2003 m. kriminologinio tyrimo pagrindu. Atliktas tyrimas leido nustatyti įprastas nusikalstamumo lygio svyravimo ribas bei kritinius taškus, parodančius nepalankios nusikalstamumo vystymosi tendencijos pradžią. Straipsnyje parodoma, kad nusikalstamumo monitoringo (stebėsenos) organizavimas Lietuvoje leistų iš esmės padidinti nusikalstamumo prevencijos veiksmingumą, kadangi suteiktų galimybę laiku reaguoti į naujas nepalankias nusikalstamumo tendencijas ir imtis atitinkamų poveikio priemonių jų vystymosi pradžioje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nusikalstamumo dinamika (kitimas); Monitoringas (stebėsena); Nusikaltimų prevencija; Monitoring of criminality; Trends of criminality.

ENCrime is a dynamic phenomenon, it undergoes perpetual transformation: the number of crimes goes up and down. Some of these changes do not exceed the usual fluctuation limits, yet, certain other increases in crime signal about the beginning of new, often – dangerous trends in crime. The article defines methodology of monitoring crime, which allows estimating changes in crime and recognizing those, which can grow into unfavorable, long-term trends. The methodology is based on criminological research of crime rate dynamics in 1961 – 2003. Carried out research helped to establish usual levels of crime fluctuations and critical points signaling the beginning of unfavorable development of crime trend. The article demonstrates that organization of crime monitoring in Lithuania would allow improving significantly the effectiveness of crime prevention in Lithuania, because it would enable law-enforcement institutions to react timely to new, unfavorable crime tendencies and take corresponding measures at their inception.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9755
Updated:
2018-12-17 11:52:00
Metrics:
Views: 33    Downloads: 7
Export: