Miesto kultūros erdvės konstravimas : jaunimo įžvalgos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Miesto kultūros erdvės konstravimas: jaunimo įžvalgos
Alternative Title:
Construction of Space of Urban Culture: Youth Insights. (from: Value Orientations of Youth. 2003.)
In the Book:
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Studentai / Students.
Summary / Abstract:

LTMiestas – tarsi socialinis organizmas, kuriame socialiniai santykiai ir interesai buria žmones į įvairias bendrijas. Miesto bendruomenės ir atskirų jos interesų grupių vaidmenį kuriant bendruomenę, miesto kultūros erdvės konstravimo klausimus tyrinėja KTU sociologai, 1998,1999 m. kartu su Kauno plėtros forumu bei Kauno socialinių nevyriausybinių organizacijų sąjunga atlikę tyrimus „Kokio Kauno mes norime savo vaikams ir anūkams XXI amžiuje“ ir „Miesto plėtros vizija: gyventojų ir nevyriausybinių organizacijų vaidmuo“ bei vykdydami KTU sociologijos mokslo programos projektą „Bendruomenės kultūra“. Šiame straipsnyje aptariama esmingiausios Kauno bendruomenės tyrimų kultūros klausimais išvados, jaunimo požiūris į kultūros įtaką bendruomenės kūrimui, gyventojų ir nevyriausybinių organizacijų vaidmuo šiame procese. Raktažodžiai: miesto kultūra, bendruomenės plėtra, kultūros padėtis, studentų nuomonė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Miesto kultūra; Bendruomenės plėtra; Kultūros padėtis; Studentų nuomonė; City; Culture; Development of a society; Cultural situation; Students' opinion.

ENA city is a kind of a social organism, wherein social relationships and interests gather people together in diverse communities. The role of the urban community and its individual interest groups in building up of a community, the issues of construction of the space of urban culture are considered by the sociologists of Kaunas University of Technology, who in 1998, 1999 in tandem with Development Forum of Kaunas and Kaunas Association of Non-governmental Organisations carried out the surveys “What Kaunas We Wish for our Children and Grandchildren in the 21st” and “Vision of Urban Development: the Role of the Population and Non-governmental organisations” and implemented the project of the program of the science of sociology of KUT “Communal Culture”. The article discusses the most essential conclusions of the surveys of Kaunas community on the cultural issues, the attitude of the youth to the influence of culture on communal life, the role of the population and non-governmental organisations in the process.

Related Publications:
Tradiciškumas miesto šventėse / Giedrė Barkauskaitė. Res humanitariae. 2013, t. 13, p. 95-106.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9750
Updated:
2021-03-09 15:33:53
Metrics:
Views: 16
Export: