Jaunimo vertybinės orientacijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunimo vertybinės orientacijos
Editors:
Vosyliūtė, Anelė, sudarymas, redaktorius [com, edt]
Publication Data:
Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2003.
Pages:
184 p
Notes:
Bibliografija prie straipsnių.
Contents:
Pratarmė — Bendrieji jaunimo vertybinių orientacijų klausimai: Moksleivių vertybių struktūra ir jos pokyčiai / Irena Šutinienė; Jaunimo vertybių ugdymo problemos / Marija Jėčiuvienė — Akademinio jaunimo vertybinės orientacijos: autoritetų ir idealų krizė / Gražina Maniukaitė; Vertybinės orientacijos ir jaunimo marginalizacija / Monika Urmonienė — Jaunimo darbo/nedarbo problemos: Akademinio jaunimo požiūris į darbą / Antanas Čiužas; Jaunimo padėtis darbo rinkoje / Arūnas Pocius; Jaunų ūkininkų požiūris į ūkininkavimą / Valentina Ratkevičienė — Studentų profesinės nuostatos: kuo patraukli karjera moksle skirtingų lyčių atstovams / Aurelija Novelskaitė; Jaunimo požiūris į nedarbą / Elena Kocai — Jaunimo požiūriai į kultūrą: Abiturientų požiūris į Lietuvos kultūrines vertybes: tautiniai simboliai, kultūrinė deteritorizacija / Eugenija Krukauskienė; Moksleivių regioninio tapatumo bruožai / Inija Trinkūnienė; Miesto kultūros erdvės konstravimas: jaunimo įžvalgos / Irena Luobikienė; Abiturientų požiūris i vizualinę kultūrą / Viktorija Žilinskaitė; Chorinis dainavimas, kaip kultūros vertybė / Milda Čiužaitė; Kalba - visuomenės ir jaunimo gyvenimo atspindys / Juozas Korsakas; Jaunimo religingumo problema sovietiniais ateizmo metais / Darius Liutikas — Jaunimas kaip disciplinarinės visuomenės dalis: Kariūnų tapsmas profesine grupe / Vida Kasparavičienė; Kariūnų socializacuos bruožai / Anelė Vosyliūtė; Drausmė - vienas iš svarbiausių karių vertybinių orientacijų veiksnių / Juozas Vijeikis, Aleksiejus Malovikas; Jaunimo sveikatos ir gyvenimo stiliaus rodikliai: Jaunimo vertybinių orientacijų, sveikatos ir gyvenimo stiliaus rodikliai aukštesniojoje mokykloje / Antanas Goštautas; Kaimo jaunimo laisvalaikio būdai / Greta Savickaitė; Gimnazistų ir pedagogų požiūris į prievartą ir narkomaniją / Albinas Kalvaitis.
Keywords:
LT
Jaunimas / Youth; Subkultūra / Subculture.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnių rinkinio tikslas - pagyvinti visuomenės diskursą jaunimo klausimais, pagilinti pačių jaunų žmonių savižiną, palengvinti jų tapatumo formavimąsi. Visuomenei modernėjant, svarbu, kad kiekvienas sluoksnis, socialinė grupė turėtų savimonę, savivoką, kuri būtų įtraukta į bendrą kultūrinį ir istorinį kontekstą, kritiško galvojimo ir išsakymo erdvę. Įvairių subkultūrų suvokimas ir apmąstymas reikštų socialinio ir kultūrinio pliuralizmo įtvirtinimą. Sociologinės studijos reiškia intersubjektyvumą - t.y. dialogiškumą, supratimą, susikalbėjimo ir bendravimo, intelektinio atvirumo buvimą. Tai reikštų sąmoningą dalyvavimą socialinio pasaulio kūrime, sąmoningumo trajektorijos, anot V. Kavolio, tąsą. [Iš Pratarmės]Reikšminiai žodžiai: Socialinės grupės; Jaunimas; Subkultūra.

ISBN:
9955531045
Parts:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92313
Updated:
2022-01-30 13:28:18
Metrics:
Views: 39    Downloads: 3
Export: