Conceptual approaches to the network development of catering enterprises in the region

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Conceptual approaches to the network development of catering enterprises in the region
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2005, Nr. 2 (48), p. 53-63
Keywords:
LT
tinklai; regiono plėtra; įmonių erdvinė lokalizacija; maitinimo įmonės.
EN
network; region development; enterprise localization; catering enterprises.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - remiantis įmonių tinklo formavimosi ir funkcionavimo teorinėmis prielaidomis, suformuoti maitinimo įmonių tinklo plėtros regione koncepciją teritorinės organizacijos ir tarporganizacinių ryšių požiūrių sąlytyje. Įmonių tinklo analizės modelyje išskiriami du - teritorinės organizacijos ir tarporganizacinių ryšių - metodologiniai požiūriai, kuriais remiantis galima nagrinėti įmonių tinklus. Teritorinę organizaciją, kaip tinklo nagrinėjimo pagrindą, apibūdina jos įmonių išsidėstymas teritorijoje ir šių įmonių teritorinė veikla bei funkcijos. Taigi pirmasis - įmonių tinklo tyrimo metodologinis požiūris glaudžiai siejasi su išsidėstymo ir ekonominės veiklos erdvinės lokalizacijos teorijomis. Antrasis požiūris, kylantis nagrinėjant maitinimo įmonių tinklo formavimosi, funkcionavimo bei plėtros reiškinius, susijusius su poindustrinės visuomenės raidos procesais, ir išryškinantis įmonių tinklo dalyvių sąveiką, siejasi su interesų grupių, organizacijų, aplinkos, klasterių, tarporganizacinių ryšių tinklų teorijomis ir koncepcijomis. Teritorinės organizacijos ir tarporganizacinių ryšių požiūriai remiasi įmonių išsidėstymo ekonominėje erdvėje ir tinklo dalyvių sąveikos paradigmomis. Nors šių probleminių sričių grupė ir moksliniai teiginiai dažnai nuvertinami vieną ar kitą požiūrį akcentuojančių teoretikų, maitinimo įmonių tinklo plėtrai pagrįsti aktualu remtis abiem požiūriais. Taip pat straipsnyje yra atskleidžiamos maitinimo įmonių tinklo plėtros regione koncepcijos sudedamosios ir jų sąsajos. Išryškinus maitinimo įmonių tinklų plėtros regione koncepcijos sudedamąsias ir jų sąsajas formuluojami esminiai metodologiniai aspektai.

ENThe article presents methodological approaches of the network development concept of catering enterprises in the region. The analysis of scientific literature has shown that the network development concept of catering enterprises in the region, because of occupying an inadequate niche in economics and the fields of management and regions, involves a complex of assumptions on a wide-range of theories in special localization and territorial organization. It is assumed that this concept can be further developed by supporting it with the paradigms of enterprise location in an economic area and network participants' interaction. Referring to the analysis of scientific literature, different perceptions of enterprise network and its development are disclosed. Keywords: network, region development, enterprise localization, catering enterprises. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9733
Updated:
2018-12-17 11:40:41
Metrics:
Views: 73    Downloads: 1
Export: