Measuring organizational openness to strategic business networking

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Measuring organizational openness to strategic business networking
Alternative Title:
Organizacijos atvirumo įsitraukti į strateginius organizacijų tinklus matavimas
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2005, Nr. 2 (48), p. 37-44
Keywords:
LT
Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTPomodernios antrepreneriškos organizacijos vis plačiau įsitraukia į strateginius, t.y. tikslingus organizacijų tinklus. Straipsnyje antrepreneriškumo reiškinys apibrėžiamas remiantis J.B.Say antreprenerio apibrėžimu: antrepreneris - tai tas, kuris ekonominius išteklius tikslingai perkelia iš žemesnio į aukštesnį produktyvumo ir pelningumo lygį. Konstatavus, jog paties antrepreneriškumo reiškinio apibrėžimas ir konceptualizavimas yra kontekstiniai (priklausomi nuo ekonominės, socialinės, politinės ir verslo kultūros sanklodos konkrečiu istorijos momentu), straipsnyje argumentuojama, jog organizacijų atvirumas strateginiam įsitraukimui į organizacijų tinklus būtent ir yra pagrindinis moderniosios antrepreneriškumo interpretacijos esmė. Straipsnio tikslas - išskirti kriterijus, skirtus matuoti naujai įsteigtų organizacijų atvirumą įsitraukti į organizacijų tinklus. Straipsnyje pateikiamas teorinis organizacijų atvirumo strateginiams tinklams matavimo konstruktas, kurio struktūriškąją esmę sudaro septynios organizacijos dimensijos: produkto, procesų, struktūrų tinkliškosios savybės, informacinių ir komunikacinių technologijų panaudojimas, organizacijos darbuotojų tinkliškoji kompetencija, organizacijos aukščiausiojo lygio vadovų tinkliškoji kompetencija, organizacijos kultūros tinkliškosios savybės. Raktiniai žodžiai: antreprenerystė, organizacinis atvirumas, strateginis vystymas, tinklaveika.Reikšminiai žodžiai: Strategija; Verslas; Matavimo tikslumas; Verslo tinklai; Strategic; Business; Measuring openness; Business networks.

ENPostmodern entrepreneurial organizations are ever more engaged in strategic business networking. It is argued in the paper that openness to strategic networking should be considered a core feature of emerging entrepreneurial companies of our days. The theoretical basis and conceptual framework for the evaluation of an organization’s openness to strategic business networking are presented in the paper. The following key preconditions for strategic networking are elaborated and discussed: specialization is a driver for networking; standardized and open processes and systems in the organization facilitate easy coordination and tuning with partnering organizations’ processes and systems; a developed IT infrastructure is a precondition for seamless communication; cooperative organizational culture is nurtured within organizations in which top management values networking. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9731
Updated:
2018-12-17 11:40:41
Metrics:
Views: 15
Export: