Plačiai žinomo prekių ženklo samprata ir prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomu kriterijai : kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Plačiai žinomo prekių ženklo samprata ir prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomu kriterijai: kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai
Alternative Title:
Concept of a well-known trade mark and criteria for determination of whether a trade mark is a well-known (some theoretical and practical aspects)
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 71 (63), p. 34-48
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Plačiai žinomas prekių ženklas; Prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomu kriterijai; Well-known trade mark; Criteria for determination of whether a mark is a well-known.
Keywords:
LT
Plačiai žinomas prekių ženklas; Prekyba. Prekybos tinklas / Trade. Distributive trades; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – atskleisti vieno iš civilinių teisių objektų – plačiai žinomo prekių ženklo sampratos esmę bei panagrinėti kriterijus, galinčius būti reikšmingais, sprendžiant dėl prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomu. Šie klausimai straipsnyje yra nagrinėjami teoriniu bei praktiniu aspektais, pateikiama Lietuvos teismų praktikos, nagrinėjant ginčus, susijusius su prekių ženklo pripažinimu plačiai žinomu, analizė. Nagrinėjant kriterijus, galinčius būti reikšmingais, sprendžiant dėl prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomu, straipsnyje daug dėmesio skiriama Paryžiaus sąjungos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos asamblėjos ir Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos generalinės asamblėjos 1999 m. priimtoje Bendroje rekomendacijoje dėl plačiai žinomų ženklų apsaugos pateikiamiems išaiškinimams. Straipsnyje pabrėžiama, jog nepriklausomai nuo to, kokiu ar kokiais kriterijais remiantis būtų remiamasi sprendžiant dėl prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomu (nurodytais minėtoje 1999 m. Rekomendacijoje ar nenurodytais), galiausiai vis tik yra būtina įvertinti prekių ženklo žinomumą per visuomenės (vartotojo) prizmę. Straipsnyje yra daroma išvada, jog sprendžiant dėl prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomu (taigi dėl aukštesnio teisinės apsaugos standarto ženklui suteikimo), būtina nustatyti, koks stiprus yra rinkoje susiklostęs grįžtamasis ryšys: prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas – prekių ženklu pažymėtos prekės ir (arba) paslaugos – visuomenė (t.y. prekių ir (arba) paslaugų vartotojas). [Iš leidinio]

ENThe goal of the article is to reveal the essence of the concept of one of the subjects of civil rights – a well-known brand and to scrutinise the criteria that can be of material importance when making a decision on recognising a brand as well-known. The article addresses these matters in the theoretical and the practical aspects. When analysing the criteria that can be significant when making a decision on recognising a brand as well-known, the article is placing a heavy emphasis on the elucidations laid down in the General Recommendation for protection of well-known brands as adopted by the assembly of the Paris Association for Protection of Industrial Property and the general assembly of the World Intellectual Property Organisation in 1999. The article stresses that regardless of the criteria to form the basis of recognising a brand as well-known, it is the knowledge of the brand through the society’s prism that has to be assessed in the end. The article concludes that when making a decision on recognising a brand as well-known one must identify the strength of the feedback on the market between the maker of goods or provider of services, the branded merchandise and/or service and the society.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ribos : teisinio reguliavimo problemos / Danguolė Klimkevičiūtė. Jurisprudencija. 2009, Nr. 1 (115), p. 267-294.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/969
Updated:
2018-12-17 11:33:19
Metrics:
Views: 29    Downloads: 8
Export: