Plačiai žinomų prekių ženklų apsauga (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Plačiai žinomų prekių ženklų apsauga (kai kurie teoriniai ir praktiniai aspektai)
Alternative Title:
Protection of well-known trade marks (some theoretical and practical aspects)
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2004, Nr. 55 (47), p. 57-67
Keywords:
LT
Gerai žinomas prekės ženklas; Lietuvos respublikos prekių ženklų įstatymas; Plačiai žinomas prekių ženklas; Pramoninė teisė; Prekės ir (arba) paslaugos; Prekės ir paslaugos; Prekės ženklai; Teisinė apsauga.
EN
Goods and (or) services; Goods and services; Industrial property; Legal protection; The Law on Trade Marks of the Republic of Lithuania; Trade marks; Well-known trade mark.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – atskleisti vieno iš pramoninės nuosavybės objektų – plačiai žinomų prekių ženklų – pagrindinius ir svarbiausius teorinius bei praktinius apsaugos aspektus. Ši tema yra nauja ir Lietuvos teisės mokslo iš esmės nėra tyrinėta. Straipsnyje nemažai dėmesio skiriama plačiai žinomų prekių ženklų sampratos ir tokių ženklų apsaugos koncepcijos raidos Lietuvoje svarbiausiems aspektams atskleisti. 1993 m. Lietuvos Respublikos prekių ir paslaugų ženklų įstatymas, galiojęs gana ilgai – iki 2001 m. sausio 1 d., t. y. iki 2000 m. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo įsigaliojimo, skirtingai reguliavo tiek su plačiai žinomo ženklo samprata susijusius klausimus, tiek jau tokiu pripažinto ženklo savininko teisių apimtį. Dėl šios priežasties, trumpai aptarus pagrindines teisinio reglamentavimo nuostatas, nurodoma, kokios priežastys lėmė, kad šis reglamentavimas per gana trumpą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį pasikeitė iš esmės. Nagrinėjamas Europos Sąjungos bei tarptautiniuose teisės aktuose įtvirtintų nuostatų turinys bei teisinė prigimtis, taip pat tarptautinių institucijų rekomendacinio pobūdžio dokumentuose išdėstyti išaiškinimai. Straipsnyje daug dėmesio skiriama Lietuvos teismų praktikos šioje srityje tendencijoms. Sujungiant ir susisteminant teorinius plačiai žinomų ženklų apsaugos aspektus su teismų praktikoje kylančiais klausimais nagrinėjant tokio pobūdžio bylas pateikiamos išvados bene labiausiai diskutuotinais klausimais: ženklo pripažinimo plačiai žinomu procedūra; data, kai galima pripažinti ženklą plačiai žinomu, ir atsižvelgiant į šią datą taikytini teisės aktai; prekių ir (ar) paslaugų, kurioms atitinkamas ženklas pripažįstamas plačiai žinomu, teisinė reikšmė. [Iš leidinio]

ENThe aim of the article is to disclose the main theoretical and practical aspects regarding the protection of the well-known trade marks as the one of the industrial property objects. This topic is new and was not researched in essence in Lithuanian law science. The article deals with the concept of the well-known trade mark and with the development of the legal protection of this kind of trade marks in Lithuania. The concept of the well–known trade mark as well as the legal protection of the well-known trade marks owner’s rights was different according the Lithuanian Law on Trade Marks and Service Marks which was adopted in 1993 and which was in force for a rather long period – until the 1 January, 2001, when the new Lithuanian Law on Trade Marks came into effect. The article deals with the main reasons caused that legal regulation of the questions mentioned before during rather short period of the Lithuanian independence has changed in essence. This analysis is developed by disclosing the content and legal nature of the legal norms prescribed by the European Union and international laws as well as making analysis of the elucidations provided in the statements of a recommendatory nature of international institutions.The article pays a lot of consideration to the tendencies of the developing Lithuanian court practice in this area. Combining and systematizing theoretical aspects of the protection of the well-known trade marks with the questions which arise dealing with this kind of cases the article presents the conclusions on the most debatable questions, such as procedure of the recognition a trade mark as a well-known trademark; the date on which it’s possible to recognize a trade mark as a well-known trademark an according to this date applicable legal deeds; goods and (or) services for which the trade mark is a well-known and the legal sense of this. [Text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32866
Updated:
2019-01-23 14:19:24
Metrics:
Views: 4    Downloads: 1
Export: