Plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ribos : teisinio reguliavimo problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ribos: teisinio reguliavimo problemos
Alternative Title:
Boundaries of legal protection of well-known trademarks: problems of legal regulation
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2009, Nr. 1 (115), p. 267-294
Vėliau paskelbta leidinyje: Justitia. 2008, Nr. 2, p. 36-50
Keywords:
LT
Civilin ėteisė; Plačiai žinomi prekių ženklai; Plačiai žinomas prekių ženklas; Plačiai; žinomo prekių ženklo teisinės apsaugos ribos.
EN
well-known trademark; The limits of the legal protection of well-known trademark.
Summary / Abstract:

LTPlačiai žinomo prekių ženklo apsauga yra išimtis, palyginti su pagrindinių prekių ženklų teisinės apsaugos teritoriniu, registracijos bei specifikacijos principais. Plačiai žinomas prekių ženklas saugomas ir tuomet, kai toje valstybėje, kurioje prašoma apsaugos, jis nėra registruotas tos valstybės nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka. Plačiai žinomas prekių ženklas gali būti saugomas net ir tuomet, kai prekės ir (arba) paslaugos, kurios yra žymimos kitu prekių ženklu, nėra panašios į tas, kurioms naudojamas arba yra registruotas plačiai žinomas prekių ženklas (jeigu vis dėlto tas ženklas yra taip pat ir įregistruotas). Tarptautinių, Europos Sąjungos bei Lietuvos nacionalinės teisės aktų nuostatos dėl plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ribų nėra analogiškos, iš dalies jos netgi yra prieštaringos. Europos Sąjungos teisės bei Lietuvos nacionalinės teisės aktuose numatoma dar viena prekių ženklų kategorija. Jie taip pat gali būti saugomi nepanašioms prekėms ir (arba) paslaugoms. Tai prekių ženklai, turintys reputaciją. Tarptautinėje teisėje tokia prekių ženklų kategorija nėra numatyta. Vienareikšmio atsakymo, koks yra plačiai žinomų prekių ženklų ir ženklų, turinčių reputaciją, skirtumas ir koks jų santykis, nenurodoma nei doktrinoje, nei teismų praktikoje.Straipsnyje pateikiama tarptautinių, Europos Sąjungos bei nacionalinių teisės aktų nuostatų dėl plačiai žinomų prekių ženklų teisinės apsaugos ribų analizė, pabrėžiant teisinio reguliavimo neatitikimus, lemiančius iš dalies užprogramuotą koncepcinio pobūdžio plačiai žinomų prekių ženklų apsaugos ir šios apsaugos ribų problematiką. Straipsnyje taip pat analizuojama, koks yra plačiai žinomų prekių ženklų ir ženklų, turinčių reputaciją, santykis. Autorė taip pat pateikia siūlymus, kaip galėtų būti sprendžiamos dėl netinkamo teisinio reguliavimo kylančios problemos siekiant išvengti neapibrėžtų, neprognozuojamų teisinių situacijų, nes tai reikštų, kad nepaisoma galimų atsakovų - kitų prekių ženklų savininkų ar naudotojų - teisėtų interesų. [Iš leidinio]

ENThe legal protection of wellknown trademarks is an exception to the fundamental principles of trademark law, i.e. territorality, registration and "speciality". The wellknown trademark is protected even if it had not been registered according to the national legal regulation of that state, in which protection is sought. The wellknown trademark can also be protected even in respect to the goods and (or) services which are not similar to those for which the wellknown trademark is used or registered (in case the trademark is registered). The legal provisions related to the boundaries of the protection of the wellknown trademarks in international, European Union and Lithuanian national legal acts are not analogous and moreover, in some parts they are even contradictory. At the same time, European Union law and Lithuanian national law provide another type of trademarks, which could be also protected in respect to dissimilar goods and (or) services, namely trademarks having a reputation. There is no such category of trademarks provided in the international law. The legal doctrine as well as current case law does not produce the clear answer as to what is the difference and relationship between the wellknown trademarks and trademarks having a reputation.The article provides an analysis of the legal provisions in international, European Union and Lithuanian national law, related to the boundaries of the legal protection of wellknown trademarks. This analysis in particular emphasizes inadequacies in the legal regulation, causing partly "programmed" conceptual problematic related to legal protection of wellknown trademarks, namely, the boundaries of that protection. The article also provides an analysis on what is the interrelation between the wellknown trademarks and trademarks having a reputation. At the same time, the article suggests possible solutions as to how the problems which are "programmed" in the legal regulation could be solved. This could be helpful in avoiding uncertain and unforseeable legal situations, which in turn could mean neglecting the interests of possible defendants - the owners or users of other trademarks. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058; 1392-5709
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22189
Updated:
2020-03-08 12:08:10
Metrics:
Views: 7    Downloads: 3
Export: