Reception of César Vallejo's poetics in the literary works of Sigitas Parulskis and Vytautas Stankus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Reception of César Vallejo's poetics in the literary works of Sigitas Parulskis and Vytautas Stankus
Alternative Title:
Césario Vallejo poetikos recepcija Sigito Parulskio ir Vytauto Stankaus kūryboje
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2022, t. 105, p. 214-230. Give my regards to those you connect! Cultural interactions between South America and Eastern Europe = Perduok linkėjimus bendriems pažįstamiems! Kultūrinės sąsajos tarp Pietų Amerikos ir Rytų Europos
Keywords:
LT
Césaris Vallejo (César Vallejo); Sigitas Parulskis; Vytautas Stankus; Literatūros teorija ir kritika / Literary science and criticism; Poezija / Poetry.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje pristatoma lyginamoji Peru poeto Césario Vallejo eilėraščio „La violencia de las horas“ ir Sigito Parulskio eilėraščio „Subjektyvi kronika“ bei Vytauto Stankaus eilėraščio „Devynios gyvybės“ analizė. Atsižvelgus į šių kūrinių specifiką (lietuvių eilėraščiuose adaptuojamas ir perrašomas Peru poeto tekstas), ypatingas dėmesys sutelkiamas į struktūrą, kuri, remiantis Jurijaus Lotmano teorija, yra vienas pagrindinių meninio teksto reikšmę kuriančių elementų. Įdėmus šių eilėraščių perskaitymas taikant intertekstinę prieigą (remiantis Roland’o Barthes’o ir Jesaus Camarero darbais) leidžia atskleisti bendrus Peru ir Lietuvos poetų kūrybos bruožus: poetinės kalbos rekonstrukciją taikant buitiškų elementų ir siurrealistinių vaizdinių simbiozę, dėmesį teksto ritmui, asmeninės patirties universalizaciją, retrospetyvaus žvilgsnio ir atminties archeologijos svarbą, tam tikrus tematinius leitmotyvus (mirtis, egzistencinis nerimas, būties „nepatogumas“). Atlikus analizę, ryškėja intertekstu paremtų kūrinių prigimties dominantės: kurti teksto reikšmę rašytojas perleidžia skaitytojui, tokiu būdu pabrėždamas teksto reikšmę kaip vyksmą, o ne duotybę, nesiekia absoliutaus originalumo, traktuoja literatūrą kaip dinamišką tekstų tinklą, tiek pat kiek ir objektyvi tikrovė tinkama tapti medžiaga naujam kūriniui atsirasti. Intertekstu paremti kūriniai eliminuoja nacionalinių literatūrų nubrėžtas ribas, padeda kurti laisvą ir dinamišką universaliosios literatūros lauką. [Iš leidinio]

ENThe article presents a comparative analysis of the poems “La violencia de las horas” (“Violence of the Hours”) by the Peruvian poet César Vallejo, “Subjektyvi kronika” (“A Subjective Chronicle”) by the Lithuanian poet Sigitas Parulskis and “Devynios gyvybės” (“Nine Lives”) by his compatriot poet Vytautas Stankus. The aim of this research is to trace and highlight relations between the texts, explore how the meaning in a highly intertextual artwork is created, and to establish the common poetic features of the works discussed. [From the publication]

DOI:
10.37522/aaav.105.2022.111
ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/96653
Updated:
2022-08-17 21:15:11
Metrics:
Views: 22    Downloads: 1
Export: