The Correspondence of Marcin Poczobut-Odlanicki in Vilnius University Library

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Correspondence of Marcin Poczobut-Odlanicki in Vilnius University Library
Alternative Title:
Martyno Počobuto Odlianickio korespondencija Vilniaus universiteto bibliotekoje
In the Journal:
Senoji Lietuvos literatūra [Early Lithuanian literature]. 2021, 51, p. 19-31
Keywords:
LT
Martynas Počobutas (Martynas Počobutas-Odlianickis; Marcin Poczobut; Marcin Poczobutt-Odlanicki); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Epistoliarinė literatūra / Epistolary literature; Mokslininkai / Scientists; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi Vilniaus universiteto bibliotekoje vykdomi darbai, skirti Martyno Počobuto-Odlianickio (1728–1810) epistoliniam palikimui aprašyti ir pristatyti elektroninėje erdvėje. Siekiant šio tikslo, įkvėpimo semtasi iš sėkmingų Europos bibliotekų ir tyrėjų įgyvendintų projektu, susijusių su vadinamosios „Laiškų respublikos“ (Republic of Letters) atkūrimu pasitelkiant skaitmenines technologijas. Vilniuje saugomi laiškai istorijos aplinkybių paveikti liko išblaškyti ne tik po skirtingus archyvus, bet ir skirtingose atminties institucijose. Naujai aprašant laiškus, iš kurių dauguma buvo adresuota Počobutui, vadovautasi semantiniais ir chronologiniais ryšiais, o ne istoriškai susiklosčiusiais fondais, todėl gretinant laiškus pavyko suvokti kai kuriuos anksčiau mažai suprantamus dalykus, susieti ir tokiu būdu identifikuoti anksčiau neatributuotus laiškus. Naujai aprašant laiškus planuojama greta detalių aprašymų pateikti skenuotus laiškų vaizdus (dalis minimų laiškų jau pateikta VUB tinklapyje, Skaitmeninių kolekcijų skyriuje). Darbo metu autorė paskelbė du straipsnius, kuriuose gvildenta šių laiškų lingvistinė ir istorinė reikšmė. Straipsnio priede pateiktoje lentelėje surašytos šiandien žinomos minėtų laiškų tekstų publikacijos įrodo, kad ši medžiaga domina istorikus, laiškuose pateikta informacija yra vertinga. [Iš leidinio]

ENDrawing inspiration from modern digital humanities research, and especially several projects related to recreating the ‘Republic of Letters’, Vilnius University Library intends to apply similar methods to the collection of letters of Marcin Poczobut (1728–1810). This article presents the process of describing, digitising, and creating a dedicated database of his letters. The initial stage of the work consists of creating descriptions of the letters. Next, the database should be made, including scanned images of the manuscripts and detailed search possibilities. It should provide better access to the manuscripts and enhance their search possibilities. On inspecting the material, we made some discoveries, attributed several letters and explored the multilingual phenomena of some of the texts, etc. The research carried out within the framework of the project will be useful for further studies in the field. [From the publication]

DOI:
10.51554/SLL.21.51.02
ISSN:
1822-3656
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/96526
Updated:
2022-08-04 21:13:36
Metrics:
Views: 36    Downloads: 5
Export: