Individo atsakomybės įtaka organizacijos socialinei atsakomybei

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Individo atsakomybės įtaka organizacijos socialinei atsakomybei
Alternative Title:
Influence of Individual Responsibility upon Organization’s Social Responsibility
Keywords:
LT
Individo atsakomybė; Organizacijos socialinė atsakomybė.
EN
Individual responsibility; Organization's social responsibility.
Summary / Abstract:

LTVisuomenėje nereta buitinė, kasdieninė nuomonė, kad demokratija, laisvė, nauji ekonominiai santykiai ir moralė, rinka ir etika, verslas ir padorumas visiškai nesuderinami dalykai. Tačiau moralinė organizacijos narių motyvacija nulemia organizacijos socialinės atsakomybės laipsnį. Lietuvos organizacijose, besiformuojant naujiems, socialiniams, ekonominiams, politiniams santykiams, vyksta kultūrinių vertybių pokyčiai, sąlygojantys organizacijų moralinės ir socialinės atsakomybės lygį. Straipsnį sudaro dvi dalys: pirmoje dalyje analizuojama atsakomybė, kaip etikos ir teisės kategorija, atspindinti specifinį socialinį ir moralinį teisinį organizacijos santykį su visuomene, akcentuojant, kad organizacijos atsakomybę sąlygoja ją sudarančių individų atsakomybė jos nariams; antroje dalyje, remiantis pirmoje dalyje išskirtomis, pagrindinėmis dimensijomis, charakterizuojančiomis organizacijos atsakomybę, pateikiama atlikto socialinės atsakomybės formavimosi lygio įvertinimo tyrimo trijose stambiose Kauno įmonėse rezultatų analizė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Individo atsakomybė; Organizacijos socialinė atsakomybė; Individual responsibility; Organization's social responsibility.

ENNowadays some people think that democracy, freedom, new economical relationships, and morality, market and ethics, business and decency are absolutely incompatible. However moral motivation of organization’s members influences the degree of organization’s social responsibility. In Lithuanian organizations changes of cultural values conditioning level of organizations’ moral and social responsibility as new social, economical, political relationships occur. The article consists of two parts. The first part analyses responsibility as category of ethics and law reflecting specific social and moral legal relations of an organization with society by stressing that responsibility of individual’s influences responsibility of the organization within which they work. The second part presents the analysis of research data in order to evaluate the level of social responsibility formation at chosen companies in Kaunas.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9638
Updated:
2013-04-28 17:00:07
Metrics:
Views: 16
Export: