Dirbtinio intelekto teisinė atsakomybė: ko galima tikėtis?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dirbtinio intelekto teisinė atsakomybė: ko galima tikėtis?
Alternative Title:
Liability of artificial intelligence. What we can expect?
In the Journal:
Teisės mokslo pavasaris. 2018, 2018, p. 7-24
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Išmanieji robotai; Civilinė atsakomybė; Baudžiamoji atsakomybė. Keywords: Intelligent robots; Civil liability; Criminal liability.
Keywords:
LT
Baudžiamoji teisė / Criminal law; Civilinė atsakomybė; Dirbtinis intelektas; Išmanieji robotai.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojami dirbtinio intelekto teisinės atsakomybės aspektai. Istorinė dirbtinio intelekto sampratos apžvalga leidžia daryti išvadą, kad dirbtinis intelektas turi šių ypatybių: a) žmogiškas mąstymas; b) žmogiškas elgesys; c) racionalus mąstymas; d) racionalus elgesys. Visgi autoriai pastebi, kad nors ir pripažįstant dirbtinį intelektą kaip ganėtinai pažangių technologijų išradimą, dirbtinio intelekto samprata iki Europos Parlamento 2017 m. vasario 16 d. rezoliucijos ir Rekomendacijų Komisijai dėl robotikai taikomų civilinės teisės nuostatų (toliau – Rezoliucija) priėmimo nebuvo siejama su jo savarankiškumu. Minėtojoje Rezoliucijoje pateikiama išmaniojo (t. y. protingo, autonominio) roboto samprata leidžia vertinti, kad jis gali veikti savarankiškai, o tai formaliai atitinka teisinio veiksnumo požymius. Vadinasi, yra galimybė laikyti išmanųjį robotą teisinės atsakomybės subjektu, bet tokia išvada, autorių nuomone, nėra pagrįsta dėl to, kad nei istorinė dirbtinio intelekto samprata, nei Rezoliucijoje išsakytas požiūris neįrodo, jog dirbtinis intelektas yra sąmoningas subjektas.Rezoliucijos teiginiai dėl elektroninio asmens (tobuliausios išmaniojo roboto formos) galimybės kažkada būti laikomam savarankišku teisinės atsakomybės subjektu taip pat kelia daug abejonių. Kai kurių civilinės ir baudžiamosios teisės institutų taikymas yra objektyviai negalimas dėl išmaniojo roboto sąmonės neturėjimo bei neatitikties šių teisės šakų atsakomybės tikslams, kurie yra orientuoti į žmogų, o ne į kitą teisės subjektą. Visgi atsižvelgiant į tam tikras kritines išvadas Rezoliucijoje pateikiami sprendimo būdai dėl išmaniojo roboto kaip atsakomybės objekto, o ne subjekto, yra tikslingi ir bendriausiąja prasme yra žengiama teisinga kryptimi. Privalomasis robotų draudimas, atsakomybės grandinės, grįstos išmanųjį robotą mokančių žmonių indėlio principu, nors ne be tam tikros kritikos, vertintini iš dalies teigiamai. Atkreiptinas dėmesys, kad autoriai siūlo nesirinkti vien griežtosios atsakomybės arba rizikos valdymo metodo, kaip siūloma Rezoliucijoje, bet visada taikyti bendrąją griežtosios atsakomybės taisyklę, rizikos valdymo metodą pridedant tuo atveju, kai išmanusis robotas mokosi savarankiškai. [Iš leidinio]

ENThis article analysis certain problematic aspects of artificial intelligence liability. Historical overview of artificial intelligence concepts lets us to determine the following characteristics of artificial intelligence: a) human like thinking; b) human like behaviour; c) rational thinking; rational behaviour. Although while keeping in mind that artificial intelligence is a product of advanced technology evolution, it must be noted that before adoption of EP resolution, artificial intelligence characteristics was not associated with his ability to act independently. Hence, in looking at the Resolution concept of smart and autonomous robot (hereinafter - smart robot), we have to make a conclusion that smart robots can act independently from humans and his ability actually in formal way meets the requirements of the legal capacity. Considering the latter in a very abstract way we could state that smart robots can be independent entity of legal liability, however, authors believe that this position is not appropriate form the legal point of view because neither historical understanding of artificial intelligence neither concept of it provided in Resolution do not consider robot to be conscious.Also ideas in Resolution regarding electronic person (which is understood as the highest technological form of smart robot) ability to be independent legal liability entity also raises a lot of concerns. Hence, there is no possibility to apply civil or criminal law to smart robot because most of the principles of criminal and civil law is based on applying it to human being. Although while there is some criticism regarding smart robot as independent legal entity, the ideas in Resolution regarding smart robot as object is heading forwards in the right direction. Mandatory insurance of robots and the liability chain which is based on input which was made by each person is considering as being good ideas although it also provokes some criticism. It is also important to mention that authors suggest that while EP suggestions to apply either strict liability or the risk management approach the better solution would be to apply strict liability as a general rules and risk management approach in conditions when smart robot learned the information itself. [From the publication]

ISSN:
2345-0878; 2538-8916
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/95917
Updated:
2022-08-29 07:23:08
Metrics:
Views: 38    Downloads: 7
Export: