Ezoterizmo tendencijų atspindžiai Stabrausko kūryboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ezoterizmo tendencijų atspindžiai Stabrausko kūryboje
Alternative Title:
Reflections of esoteric trends in Stabrauskas' creative
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2021, 106, p. 132-147
Keywords:
LT
Biografijos / Biographies; Dailė / Art; Dailininkai; Orientalizmas; Teosofija.
EN
Fine arts; Orientalism; Painters; Theosophy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami lietuviškoje dailėtyroje menkai tyrinėti Kazimiero Stabrausko (Stabrowsky) ezoteriniai kūrybos aspektai bei teosofinių idėjų sklaida jo vadovaujamoje Varšuvos dailės mokykloje. Analizuojami dailininko meninio stiliaus savitumą veikę ezoteriniai, estetiniai veiksniai, jo sąlyčiai su įvairiomis rusų, prancūzų, lenkų tapybos pakraipomis, įsitraukimas į lietuvių tautinės dailės atgimimo sąjūdį, poveikis K. M. Čiurlionio kūrybai. Įvairiais aspektais aptariamas ankstyvasis ir brandusis Stabrausko meninio stiliaus raidos tarpsniais, teosofinių idėjų ir okultizmo praktikų poveikis dailininko meninės kūrybos principams. Remdamiesi lyginamąja skirtingų kūrybinės evoliucijos tarpsnių analize, straipsnyje parodome, kad tapytojo ieškojimai ezoterizmo srityje paliko ryškius pėdsakus jo meninio stiliaus raidoje, peizažų, istorinių motyvų, moters vaizdinio simbolistinėje interpretacijoje, padėjo savitai traktuoti tapomus objektus, skatino giliau pažvelgti į LDK kultūros istoriją, lietuvių liaudies folklorą bei mitologiją. [Iš leidinio]

ENThe article focuses on the scarcely studied esoteric aspects and development of theosophical ideas in Kazimieras Stabrauskas’ (Stabrowski’s) creative work as well as in the Warsaw Fine Arts School led by him. It analyses: the esoteric and aesthetic factors that had an impact on the painter’s peculiar artistic style, his contacts with various trends in Russian, French and Polish painting, his accession to the Lithuanian movement for national awakening of fine arts, and his influence on Čiurlionis’ creative work. The article provides a multidimensional discussion of the early and mature stages in development of Stabrauskas’ artistic style, the impact of theosophical ideas and occult practices on the principles of his artistic creativity. Based on the comparative analysis of different stages in Stabrauskas’ creative evolution, the author shows that the painter’s search in the field of esoterics left clear traces in the development of his artistic style and symbolic interpretation of landscapes, historical motives and the image of a woman. It also helped him to originally treat the objects he painted and to stimulated him to take a deeper interest in the cultural history of the Grand Duchy of Lithuania, Lithuanian folklore and mythology. [From the publication]

DOI:
10.24101/logos.2021.15
ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/95868
Updated:
2022-06-30 21:57:41
Metrics:
Views: 20    Downloads: 3
Export: