Filosofijos paskirties samprata Juozapo Goluchovskio traktatuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Filosofijos paskirties samprata Juozapo Goluchovskio traktatuose
Alternative Title:
Concept of the purpose of philosophy in the tractates of Józef Gołuchowski
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2021, 106, p. 21-25
Keywords:
LT
1795-1915. Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje.
Summary / Abstract:

LTTęsdami Juozapo Goluchovskio, lenkų kilmės filosofo, kuris XIX a. pradžioje trumpai dėstė Vilniaus universitete, idėjų analizę, šiame straipsnyje nagrinėjame jo filosofijos paskirties sampratą, susiklostančią jo traktatuose: „Požiūris į matematikos įtaką žmogaus išsilavinimui“, „Filosofijos reikšmė ištisų tautų ir atskirų individų gyvenime“ ir pateiktame Vilniaus universiteto paskelbtam konkursui filosofijos profesoriaus etatui užimti. Palyginame Friedricho Schellingo ir mūsų autoriaus idėjas, aptariame Goluchovskio įsitikinimus apie filosofijos santykius su religija ir mokslu, rekonstruojame argumentus, kodėl tiesioginės naudos neduodanti filosofija yra reikšminga ir net būtina visuomenei. [Iš leidinio]

ENThe article is a continuation of the analysis of the ideas of Józef Gołuchowski, a philosopher of Polish origin, who briefly taught at Vilnius University in the early 19th century. This article examines the statements on the purpose of philosophy in his tractates: “An outlook on Mathematics through its influence on human education”, “On the role of the Philosophy in the life of entire nations and individual persons“ and the tractate which was submitted in 1821 to contest the seat of professor of philosophy at Vilnius University. We compare the ideas of Friedrich Schelling and our author, discuss Goluchowski’s beliefs about the relationship of philosophy with religion and science, reconstruct the arguments why philosophy, which does not provide direct benefits, is significant and even necessary for society. [From the publication]

DOI:
10.24101/logos.2021.03
ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/95864
Updated:
2022-06-30 20:52:23
Metrics:
Views: 13
Export: