Mąstymo reikšmės interpretacija pirmajame Juozapo Goluchovskio traktate

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mąstymo reikšmės interpretacija pirmajame Juozapo Goluchovskio traktate
Alternative Title:
Interpretation of the significance of thinking in the first tractate by Józef Gołuchowski
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2017, 90, p. 82-86
Keywords:
LT
Matematika; Pažinimas; Protas; Jausmas; Vaizduotė; Vokiečių romantizmo filosofija.
EN
Mathematics; Knowledge; Mind; Feeling; Imagination; German romantic philosophy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas Juozapo Goluchovskio, lenkų kilmės filosofo, XIX a. pradžioje trumpai dėsčiusio Vilniaus universitete, traktatas Žvilgsnis į matematikos įtaką žmogaus išsilavinimui. Goluchovskio teiginiai apie matematinio mąstymo reikšmę nagrinėjami juos lyginant su Kanto, Fichte’s, Schellingo bei Schillerio idėjomis. Prieinama prie išvados, kad traktate romantinės filosofijos bruožai yra tik fragmentiški, kad jausmas intelekto ir proto sąskaita dar nėra sureikšminamas, kad įžvelgiama ir akcentuojama visų pažinimo galių darnos būtinybė. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes the tractate “An outlook on Mathematics through its influence on human education” (Ansicht des Einflusses der Mathematik auf die Bildung des Menschen) written by Józef Gołuchowski – a philosopher of Polish origin, who briefly taught at Vilnius University in the early 19th century. The statements of Gołuchowski on the importance of mathematical thinking are compared with similar ideas in Kant, Fichte, Schelling and Schiller. It is recognized that features of Romantic philosophy are only of fragmented character in the tractate. The importance of feeling compromising the role of reason and intellect has not been enhanced, rather the necessary harmony of all cognitive capacities has been accentuated. [From the publication]

DOI:
10.24101/logos.2017.08
ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/77682
Updated:
2020-07-28 20:26:08
Metrics:
Views: 15    Downloads: 4
Export: