Amžiaus struktūra

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Amžiaus struktūra
Alternative Title:
Age structure
In the Book:
Keywords:
LT
Senatvė / Aging.
Summary / Abstract:

LTAmžius – viena iš svarbiausių gyventojų sudėties požymių. Remiantis pastarojo (2001 m.) Lietuvos gyventojų surašymo ir kitais Lietuvos ir Europos sąjungos statistikos duomenimis, šiame straipsnyje aptariama visų Lietuvos gyventojų sudėtis pagal amžių, o taip pat moterų ir vyrų, miesto ir kaimo gyventojų amžiaus struktūrų ypatumai bei gyventojų amžiaus struktūrų skirtumai teritoriniu aspektu. Einamosios gyventojų statistikos ir gyventojų surašymų duomenys leidžia daryti išvadą, kad pastaroji dekada Lietuvos demografinėje istorijoje įžymi tuo, kad „apsivertė“ jauniausios ir vyriausios generacijos proporcija ir Lietuva tapo demografiškai brandi visuomenė. Moterų ir vyrų amžiaus struktūrą senėjo, tačiau skirtingu mastu ir tempais. Miesto ir kaimo gyventojų amžiaus struktūrai taip pat buvo būdinga senėjimo tendencija, tačiau atitinkamų miesto ir kaimo rodiklių atotrūkis pastaruoju metu švelnėjo. Tuo tarpu Lietuvos regionų ir gyvenviečių gyventojų amžiaus struktūrų lyginimas atskleidė labai reikšmingus svyravimus. Didžiausiais kontrastais pasižymėjo miestų gyventojų amžiaus struktūros – gyventojų senatvės lygio (GSL) kraštutinių reikšmių skirtumai siekė iki 5 kartų, kaimo gyventojų amžiaus struktūra pagal savivaldybes taip pat buvo gana skirtinga, tačiau skirtumai tarp kraštutinių reikšmių neviršijo dviejų kartų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Senėjimas; Kohortų analizė; Ageing; Cohort analysis.

ENAge is one of the key characteristics of population composition. Based on the statistical data of the last population census of Lithuania (2001) as well as other statistical data of Lithuania and the European Union, this article discusses the composition of the population of Lithuania by age as well as the characteristics of age of women and men, residents of urban and rural areas, and differences of resident age structure with regard to territory. Current statistical data of residents and the population census allow concluding that the last decade of demographic history of Lithuania stands out for the reversal of proportion of the youngest and oldest generations; Lithuania has become a demographically mature society. The age structure of women and men is becoming older, but in different scopes and rates. The trend of ageing was inherent to the age structure of urban and rural residents as well; however, recently the gap between urban and rural indicators has been closing. In the meantime, comparison of the age structure of residents in Lithuania’s regions and villages disclosed very significant variations. The biggest contrasts characterize the age structures of urban residents – marginal values of resident’s old-age level differ by up to five times; the age structure of rural residents by municipalities was also quite different, but the differences in marginal values did not exceed two times. [From the publication]

ISBN:
9955588934
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9486
Updated:
2013-04-28 16:58:28
Metrics:
Views: 19
Export: