Šventosios kuršininkų liaudies ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šventosios kuršininkų liaudies ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of the Kuršininkai folk songs in Šventoji
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2001, Nr. 7, p. 9-17
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTRemdamasi 1977-1996 m. Lietuvos pajūrio regione vykusių kompleksinių ekspedicijų medžiaga, straipsnio autorė analizuoja Šventosios kuršininkų liaudies dainų ypatumus, aptaria dainų stilistinę tematikos, dainų kalbos bei melodijų įvairovę. Šventosios kuršininkai – Lietuvos latvių etninės mažumos dalis, gyvenanti Šventosios miestelyje ir jo apylinkėse bei išsiskirianti etnogenezės ir gyvenimo būdo savitumais. Kad ir iš nedidelio kiekio užrašytų Šventosios kuršininkų dainų galime spręsti, jog šio krašto dainoms būdinga savita melodika, tarminiu požiūriu įdomi kalba. Kaip visa tai formavosi, kuri iš tradicijų darė didžiausią įtaką lietuviškoms šio krašto dainoms? Šiuo požiūriu vertinti Mažosios Lietuvos tradicijos įtaką, jos svarbą reikėtų labai atsargiai, nes iki šiol neatlikti išsamūs lyginamieji kuršininkų ir latvių dainų tyrinėjimai. Latviškosios tradicijos įtaka Šventosios kuršininkų dainoms neabejotina. Tai matyti jau vien iš to fakto, kad daugiau kaip du trečdalius dainų senieji šventojiškiai užrašinėtojams pateikė latviškai, o ir lietuviškose dainose ryškus pirmojo skiemens ir pirmosios takto dalies akcentavimas, būdingas latvių dainoms. Didesnį dėmesį reikėtų atkreipti į kuršininkiškos tradicijos poslinkius ir nykimo simptomus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Liaudies dainos; Žemaitija (Samogitia); Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Lyginamoji etnomuzikologija; Folk songs; Samogitia; Klaipėda district; Comparative ethnomusicology.

ENThe author of the article analyses peculiarities of folksongs of Curonians from Šventoji, discusses variety of the song styles, language and melody. She follows data of the complex expeditions in Lithuanian maritime region during 1977-1996. The Curonians from Šventoji is a part of ethnic minority of Lithuanian Latvians. They live in Šventoji and in its surroundings and are being characterized in terms of peculiarities of the ethno genesis and lifestyle. Though, there are just few written songs of Curonians from Šventoji, we can see that the songs of this region have peculiar melodics and dialectically this language is very interesting. How was it forming? Which tradition had the biggest influence on Lithuanian songs of this region? The influence of Lithuania Minor traditions and its importance should be assessed very carefully, because the comprehensive comparative researches of Curonians and Latvians are not done yet. The influence of Latvian tradition to the songs of Curonians from Šventoji is undoubted. This can be seen from the fact that old Šventoji inhabitants presented more than two-thirds of the songs in Latvian. Moreover, the stress of the first syllable and of the first part of the bar, specific to Latvian songs, is noticeable in Lithuanian songs. The bigger attention should be focused on symptoms shifts and decline of Curonians traditions.

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9544
Updated:
2018-12-17 10:50:49
Metrics:
Views: 17    Downloads: 3
Export: