Sausio įvykių sukrėtimai: nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusiųjų trauminės patirties įveika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Sausio įvykių sukrėtimai: nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusiųjų trauminės patirties įveika
Alternative Title:
Events of January 1991: coping with the traumatic experience of independence defenders and other victims
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Trauminė patirtis; Psichologinės traumos; Potrauminis stresas; Socialiniai pokyčiai; Nukentėjusieji; Traumatic experience; Psychological trauma; Post-traumatic stress disorder; Victims.
Keywords:
LT
Nukentėjusieji; Socialiniai pokyčiai; Sveikata / Health.
EN
Victims.
Summary / Abstract:

LTŠiame tyrime analizavome tik oficialiai pripažintų nukentėjusiųjų - sužalotų ir žuvusių artimųjų - trauminės patirties išgyvenimus, tačiau Sovietų Sąjungos agresijos liudytoja tapo tūkstantinė minia, gynusi Lietuvos nepriklausomybę ir tiesiogiai nenukentėjusi. Remiantis traumų psichologijos žiniomis, trauma gali paveikti ir tuos, kurie nenukentėjo tiesiogiai, t. y. liudytojus. Reikalingi tolimesni tyrimai, siekiant įvertini, ar yra ir kitų žmonių, kuriuos Sausio įvykių sukrėtimai būtų stipriai paveikę. Tyrimas atskleidė, kad žuvusiųjų nepriklausomybės gynėjų broliai / seserys taip pat išgyveno psichologinę traumą. 2000 m. sausio 4 d. įsigaliojusia me Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatyme nukentėjusiųjų šeimos nariais yra pripažįstami žuvusiųjų vaikai (įvaikiai), žuvusiųjų našliai (našlės), žuvusiųjų tėvai (įtėviai), tačiau ne broliai ir seserys. Tyrėjų manymu būtina inicijuoti šio įstatymo pataisas, siūlant žuvusiųjų brolius ir seseris taip pat pripažinti Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų šeimų nariais, nukentėjusiais nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir vėliau vykdytos SSRS agresijos. [Iš teksto, p. 192]

ENIn this study, we have only analysed the traumatic experiences of the Officially recognised victims - those injured and the loved ones of the deceased - yet a crowd of thousands that defended Lithuania's independence and did not directly suffer became witnesses to the Soviet Union's aggression. Based on knowledge of trauma psychology, trauma can also affect those who did not directly suffer, ie., witnesses. Further research is needed in seeking to evaluate whether there are also other people who were strongly affected by the shock of the January Events. The study showed that the brothers and sisters of deceased independence defenders also experienced psychological trauma. According to the Republic of Lithuania Law on Recognition of the Legal Status of Individuals as Defenders of Independence and Other Victims of 11-13 January 1991 and Later USSR Aggression that went into force on 4 January 2000, children (including adopted children), widows, widowers and parents (including adoptive parents) of the deceased are recognised as family members of victims, but brothers and sisters are not. In the opinion of the researchers, it is necessary to initiate amendments to this law with a proposal to also recognise brothers and sisters of the deceased as family members of the defenders of the independence of the Republic of Lithuania who have suffered from the aggression of the USSR waged during 11-13 January 1991 and later. [Extract, p. 192]

ISBN:
9786094372902; 9786094372940
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/94831
Updated:
2022-05-13 23:27:59
Metrics:
Views: 19    Downloads: 2
Export: