Lietuvos nepriklausomybės gynimo 1991 metais memorialinis įprasminimas

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
Kalba
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
AntraštėLietuvos nepriklausomybės gynimo 1991 metais memorialinis įprasminimas
Kita antraštėMemorial sense of defense of Lithuanian independence in 1991
AutoriaiBlažytė-Baužienė, Danutė
Knygoje1991 metų Sausio 13-oji Lietuvoje naujausiųjų mokslinių tyrimų kontekste : mokslinių straipsnių rinkinys . 2006, P. 137-148, 285-295
Reikšminiai žodžiai
LTMemorialai; Anketos-atsiminimai; Istorinė sąmonė
ENMemorials; Questionnaires-reminescences; Historical consciousness
Santrauka / Anotacija

LTNuo 1991-ųjų sausio įvykių einant 16-iesiems metams, žmonių atmintyje išliko ryškiausiai, dažniausiai asmeniškai išgyventi įspūdžiai, tačiau visumos vaizdą tegali išsaugoti įvairiapusis jų įprasminimas, rūpestingai sukaupiant materialius reliktus, raštiškus paliudijimus, atsiminimus ir kitokius laikmečio žymenis, sukuriant vizualius paminklinius objektus. Teksto autorė, pasitelkusi prieinamą istorinę medžiagą, aktualizuoja istorinės atminties svarbą visiems, neabejingiems Naujausių laikų istorijai. Straipsnyje apibūdinamos trys bene svarbiausios 1991 m. sausio įvykių memorialinio įprasminimo formos: 1) Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos ir kitus objektus supusių barikadų užrašai; 2) Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetų duomenų bazės dokumentai, saugomi Vilniaus universiteto Rankraščių skyriuje; 3) ankstyvasis stichinis ir vėlesnis kompleksinis Nepriklausomybės gynimo vietų pažymėjimas memorialiniais žymenimis-paminklais. [Iš leidinio]

ENSixteen years have passed since the events of January 1991. The memory of the people retains the strongest personal impressions; however, a picture of the whole can only be preserved by means of comprehensive research, diligent collection of material relicts, written testimonies, memoirs and other types of artefacts from the period, as well as by creating visual memorial objects. On the basis of the available historical materials, the author of the text analyses the importance of historical memory for all those who are not indifferent to contemporary history. The article describes three most important forms of commemorating the events of January 1991: 1) the inscriptions on the barricades that surrounded the Supreme Council of the Republic of Lithuania and other sites; 2) Documents of the databases of the universities of Vilnius and Vytautas Magnus, which are kept in the Manuscripts Division of Vilnius University; 3) spontaneous and, later, systematic marking of the sites where Independence was defended with memorial signs and monuments.

ISBN9955-20-139-8
Mokslo sritisPolitikos mokslai / Political sciences
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/6200
Atnaujinta2020-07-30 19:20:41
Metrika Peržiūros: 2