Lietuvos nepriklausomybės gynimo 1991 metais memorialinis įprasminimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Lietuvos nepriklausomybės gynimo 1991 metais memorialinis įprasminimas
Alternative Title:
Memorial sense of defense of Lithuanian independence in 1991
In the Book:
1991 metų Sausio 13-oji Lietuvoje naujausiųjų mokslinių tyrimų kontekste. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. P. 137-148, 285-295
Keywords:
LT
20 amžius. 1990-1999; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Atsiminimai. Biografijos / Memories. Biographies.
Summary / Abstract:

LTNuo 1991-ųjų sausio įvykių einant 16-iesiems metams, žmonių atmintyje išliko ryškiausiai, dažniausiai asmeniškai išgyventi įspūdžiai, tačiau visumos vaizdą tegali išsaugoti įvairiapusis jų įprasminimas, rūpestingai sukaupiant materialius reliktus, raštiškus paliudijimus, atsiminimus ir kitokius laikmečio žymenis, sukuriant vizualius paminklinius objektus. Teksto autorė, pasitelkusi prieinamą istorinę medžiagą, aktualizuoja istorinės atminties svarbą visiems, neabejingiems Naujausių laikų istorijai. Straipsnyje apibūdinamos trys bene svarbiausios 1991 m. sausio įvykių memorialinio įprasminimo formos: 1) Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos ir kitus objektus supusių barikadų užrašai; 2) Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetų duomenų bazės dokumentai, saugomi Vilniaus universiteto Rankraščių skyriuje; 3) ankstyvasis stichinis ir vėlesnis kompleksinis Nepriklausomybės gynimo vietų pažymėjimas memorialiniais žymenimis-paminklais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Memorialai; Anketos-atsiminimai; Istorinė sąmonė; Memorials; Questionnaires-reminescences; Historical consciousness.

ENSixteen years have passed since the events of January 1991. The memory of the people retains the strongest personal impressions; however, a picture of the whole can only be preserved by means of comprehensive research, diligent collection of material relicts, written testimonies, memoirs and other types of artefacts from the period, as well as by creating visual memorial objects. On the basis of the available historical materials, the author of the text analyses the importance of historical memory for all those who are not indifferent to contemporary history. The article describes three most important forms of commemorating the events of January 1991: 1) the inscriptions on the barricades that surrounded the Supreme Council of the Republic of Lithuania and other sites; 2) Documents of the databases of the universities of Vilnius and Vytautas Magnus, which are kept in the Manuscripts Division of Vilnius University; 3) spontaneous and, later, systematic marking of the sites where Independence was defended with memorial signs and monuments.

ISBN:
9955-20-139-8
Related Publications:
Sausio įvykių sukrėtimai: nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusiųjų trauminės patirties įveika / Robertas Povilaitis, Neringa Grigutytė, Šarūnė Jagielaitė, Jūratė Kudarauskaitė, Dovilė Grigienė, Eglė Balčiūtė. Gyvenimas po lūžio: kultūrinių traumų psichologiniai padariniai / sudarytoja Danutė Gailienė. Vilnius : Eugrimas, 2015. P. 166-196. Vilnius : Eugrimas, 2015. P. 166-196.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6200
Updated:
2022-05-03 21:21:19
Metrics:
Views: 44    Downloads: 2
Export: