[Moderniųjų iniciatyvų ir tradicijos dialogas: surinkimininkų judėjimas Prūsijos Lietuvoje. Straipsnių rinkinys. Sudarė ir parengė Inga Strungytė-Liugienė] : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
[Moderniųjų iniciatyvų ir tradicijos dialogas: surinkimininkų judėjimas Prūsijos Lietuvoje. Straipsnių rinkinys. Sudarė ir parengė Inga Strungytė-Liugienė]: recenzija
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2020, t. 22, p. 363-376
Summary / Abstract:

LTŠis teminis straipsnių rinkinys buvo sumanytas kaip moderniųjų iniciatyvų ir tradicijos dialogą iškeliantis leidinys. Einant prie apibendrinimo, reikia pasakyti, kad surinkimininkų judėjimas, pradėjęs formuotis tradicinę gyvenseną saugančioje visuomenėje, jau pats savaime buvo naujovė. Visi religiniai sąjūdžiai turi įveikti daug vidaus ir išorės iššūkių, o iškylantys prieštaringi elementai visuomenėje kaskart kelia įtampą. Šiam judėjimui plečiantis, ir oficialioji Bažnyčia turėjo nusistatyti savo santykį su juo kaip nauju, iš pradžių neprognozuojamai atrodančiu reiškiniu. Dinamišką sąveiką liudijančių faktų ir ieškoma dokumentuose bei literatūros kūriniuose, dėl to surinkimininkų istorija tampa įdomia tyrimų erdve, kurioje randa vietos įvairių disciplinų mokslininkai: istorikai, teologai, literatūrologai, kalbininkai. Rinkinyje išspausdinti tyrimai, pridedant ir 2018 m. mokslo žurnaluose skelbtus straipsnius, iš įvairių perspektyvų leidžia pažvelgti į reiškinį, turėjusį įtakos dvasiniam Prūsijos lietuvių gyvenimui. Išryškėja ir produktyvios tarpdalykinių tyrimų kryptys.Idėja suburti kelių sričių mokslininkus, kurie įvairiais aspektais tirtų surinkimininkų judėjimą XVIII–XIX a., Ingai Strungytei-Liugienei kilo prieš ketverius metus. Pagrindiniai tos idėjos, virtusios projektu, rezultatai – 11 straipsnių, paskelbtų Lietuvoje ir Lenkijoje, ir 7 internetiniai leidiniai, nuo 2019 m. publikuojami LKI interneto svetainėje „Senieji raštai“. Tokia vienų ir kitų gausa liudija, kad neoficialių religinių bendruomenių veikla, vaidmuo visuomenės gyvenime, kūrybinis palikimas iš tiesų iki šiol buvo tirtas ir viešintas mažai. [Iš teksto, p. 374]Reikšminiai žodžiai: Inga Strungytė-Liugienė. "Moderniųjų iniciatyvų ir tradicijos dialogas: surinkimininkų judėjimas Prūsijos Lietuvoje".

DOI:
10.33918/26692449-22010
ISBN:
9786094112584
ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/94097
Updated:
2022-03-31 13:56:37
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: