Happiness at work: evidence of young people’s expectations from Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Happiness at work: evidence of young people’s expectations from Lithuania
Alternative Title:
Laimės darbe samprata: jaunų žmonių lūkesčių tyrimas Lietuvoje
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2021, Nr. 85, p. 1-12
Keywords:
LT
Jauni žmonės; Laimė; Lūkesčiai; Žmogiškųjų išteklių valdymas.
EN
Expectations; Happiness; Human resource management; Young employee.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptarta laimės darbe sąvoka bei jos požymiai. Atskleista jaunų žmonių laimės samprata darbe ir svarbiausi požymiai, sąlygojantys jų laimės pojūtį darbe. Atlikta literatūros apžvalga parodė, kad laimės darbe pojūtis daro teigiamą poveikį pačiam darbuotojui ir organizacijai. Atlikus kiekybinį tyrimą nustatyta, kad tokie požymiai kaip darbo aplinka ir asmeninis tobulėjimas, apklaustųjų nuomone, daro didelę įtaką jaunų žmonių laimės pojūčiui darbe. Didžioji dalis respondentų pritaria, kad darbuotojo laimę turi kurti ne tik organizacija, bet ir jis pats. Apklaustieji sutinka, kad santykiai su šeima ir draugais bei asmeninės žmogaus charakterio savybės turi didelę įtaką jauno žmogaus laimei darbe. Nustatyta, jog visi anketoje pateikti laimės darbe požymiai sąlygoja jauno darbuotojo laimę, ir tai pagrindžia literatūros analizės rezultatus. Išskirti svarbiausi laimės darbe požymiai – bendravimas su kolegomis bei organizacijos suteiktas savarankiškumas siekiant tikslų. Iš anketinės apklausos rezultatų matyti, kad santykiai su kolegomis yra svarbesni nei santykiai su vadovu ar pavaldiniais.Taip pat jaunam žmogui svarbu jausti bendruomenės jausmą darbovietėje. Straipsnyje pateikti tyrimo rezultatai atskleidžia, kad jaunų darbuotojų laimę darbe lemia organizacijos veiklos bei misijos suderinamumas su darbuotojo vertybėmis ir tai, kad įmonė suteiktų visas reikiamas priemones darbui atlikti. Tyrimo rezultatai taip pat parodė, jog organizacijos turėtų rūpintis jaunų žmonių darbine aplinka, investuoti į jos tobulinimą atsižvelgiant į darbuotojų lūkesčius. Pirmiausia organizacijų vadovai Lietuvoje turėtų stengtis sudaryti sąlygas jauniems darbuotojams bendrauti su kolegomis, tobulėti asmeniškai ir kaip savo srities profesionalams, sudaryti jiems galimybes panaudoti darbe visą savo potencialą. Taip pat įmonių vadovai turėtų atkreipti dėmesį į streso valdymą, t.y. sumažinti jaunų žmonių patiriamą stresą darbe. Regis, nemažai jaunų žmonių mano, kad ne tik jie patys, bet ir organizacijos turėtų rūpintis laimės darbe užtikrinimu, tad būtina atlikti darbuotojų lūkesčių tyrimus, kad būtų galima pasirinkti teisingas laimės darbe užtikrinimo priemones. [Iš leidinio]

ENThe article aims to: 1) assess young people’s general perception of happiness at work; 2) identify their most important features of happiness at work; 3) highlight the impact of demographic factors on expectations. The results of the study revealed that the most important features of happiness for young people in Lithuania are as follows: communication with colleagues, independence in achieving one’s goals and matching the organizational activities with the employees’ values; whereas demographic factors do not affect the expectations of happiness at work. [From the publication]

DOI:
10.1515/mosr-2021-0001
ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/94087
Updated:
2022-08-17 21:36:18
Metrics:
Views: 11    Downloads: 3
Export: