Uniate sacral architecture in the Grand Duchy of Lithuania : a synthesis of confessional architecture

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Uniate sacral architecture in the Grand Duchy of Lithuania : a synthesis of confessional architecture
Alternative Title:
Unitų sakralinė architektūra Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje : konfesijų architektūros sintezė
In the Journal:
Meno istorija ir kritika [MIK] [Art History & Criticism]. 2021, 17, p. 43-58
Keywords:
LT
Ukraina (Ukraine); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Architektūra / Architecture; Vienuolijos / Monasteries; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Pastatai. Namai / Buildings. Houses; Religinis menas / Religious art; Vienuolijos / Monasteries; Bažnyčios istorija / Church history; Bažnyčios istorija / Church history.
Summary / Abstract:

LTUnitų architektūrinis palikimas buvusioje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje iki šių dienų yra sulaukęs tik nedidelio tyrėjų dėmesio. Šiame straipsnyje pristatoma unitų ir bazilijonų ordino architektūrinė sintezė, kuri atspindėjo senąjį stačiatikių architektūros paveldo perimamumą, bet kartu vis labiau buvo įtakota katalikų bažnyčiose suformuotos architektūrinės tradicijos. Šiame straipsnyje pristatomos unitų architektūros raidos tendencijos, kreipiamas dėmesys į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje buvusius unitų ir bazilijonų ordinui priklausiusius mūrinius bei medinės architektūros sakralinius pastatus. Ankstyvieji unitų sakraliniai pavyzdžiai atspindėjo vis dar ryškius sintezės bruožus, kurie ypač pasižymėjo graikiško kryžminio plano ir apsidžių skirtingose pastatų ašyse formavime. Visa tai žymėjo Ukrainos, Moldovos ir kitų Vidurio, Pietryčių Europos regiono teritorijų architektūrines įtakas, kurios buvo ryškiai pastebimos ir stačiatikių architektūroje. Medinė unitų architektūra, kaip ir mūro pastatų atveju, pirminiais bruožais turėjo ryškius paveldėtus stačiatikių architektūros bruožus, o vėlyvesniuoju periodu, dar XVIII a., pastebimos katalikų bažnyčių architektūros principų perėmimo tendencijos, kurios lėmė didesnės dalies unitų pastatų visišką suartėjimą su katalikų bažnyčių pastatų pavyzdžiais. Vėlyvojo baroko epochoje atsiradusi Vilniaus baroko mokykla suformavo bendras unitų ir katalikų sakralinių pastatų statybos tendencijas, tarp kurių jau XVIII a. II pusėje didesnių struktūrinių, meninių principų ryškesnės takoskyros jau nepastebima. Straipsnyje taip pat pristatomas XIX a. II pusėje rekonstruotos vienintelės tuo metu Vilniaus miesto parapijinės unitų baroko epochos Šv. Mikalojaus cerkvės vaizdinys. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Architektūra; Sakralinė architektūra; Architektūros paveldas; Mūriniai pastatai; Medinės bažnyčios; Unitai; Katalikų bažnyčios; Bazilijonų vienuolynai; Stačiatikių cerkvė; 18 amžius; 19 amžius; Architecture; Sacral architecture; Architectural heritage; Buildings; Uniates; Catholic churches; Churches; Uniate church; Orthodox church; Basilian monasteries; 18th century; 19th century.

ENThe architectural legacy of the Unitarians in the former Grand Duchy of Lithuania has received little attention from researchers to this day. This article presents an architectural synthesis of the Uniate and Order of Basilians that reflected the old succession of Orthodox architectural heritage, but at the same time was increasingly influenced by the architectural traditions formed in Catholic churches. This article presents the tendencies of the development of Uniate architecture, paying attention to the brick and wooden sacral buildings belonging to the Uniate and Order of Basilians in the territory of the Grand Duchy of Lithuania. The early Uniate sacral examples reflected the still striking features of the synthesis, which were particularly marked in the formation of the Greek cross plan and apses in the different axes of the building. All this marked the architectural influences of Ukraine, Moldova and other areas of Central and South-Eastern Europe, which were also clearly visible in Orthodox architecture. Wooden Uniate architecture, as in the case of masonry buildings, had distinctly inherited features of Orthodox architecture, and in the late period, as early as the 18th century, there was a tendency to adopt the principles of Catholic church architecture, which resulted in complete convergence of most Uniate buildings with examples of Catholic church buildings. Vilnius Baroque School, formed in the late Baroque era, formed general tendencies in the construction of Uniate and Catholic sacral buildings, among which the clearer divisions of the larger structural and artistic principles are no longer noticeable in the second half of 18th century. The article also presents the image of baroque St. Nicholas Church, the only Uniate parish church in Vilnius city, which was lost after the reconstruction in the second half of the 19th century. [From the publication]

DOI:
https://doi.org/10.2478/mik-2021-0004
ISSN:
1822-4555; 1822-4547
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/94037
Updated:
2022-03-27 20:57:13
Metrics:
Views: 42    Downloads: 7
Export: