Lithuanica aliter: visuminės filologijos pritaikymas lituanistikoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lithuanica aliter: visuminės filologijos pritaikymas lituanistikoje
Alternative Title:
Lithuanica aliter: encompassing philology as to be applied to Baltic studies
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2021, t. 85, p. 117-140
Keywords:
LT
Visuminė filologija; Struktūralizmas; Lyginamoji kalbotyra; Baltų kalbos; Lituanistika; Prutenika (prūsų studijos); Baltistika; Ilja Lemeškinas. Lithuanica aliter.
EN
Encompassing philology; Structuralism; Comparative Linguistics; Baltic Languages; Lithuanian; Old Prussian; Baltic linguistics.
Summary / Abstract:

LTRemdamasis Iljos Lemeškino knyga Lithuanica aliter (2019), autorius paaiškina, kas yra visuminė filologija, plėtojama šiuolaikinio Prahos lingvistų būrelio, bei parodo, kaip ji taikoma baltistikos tyrimuose. Nors ir apsiribojama XVI a. ir XVII a. pirmąja puse, jos pritaikymas visada vykdomas sistemiškai visos Europos kultūros kontekste atsižvelgiant ne tik į „baltiškųjų“ (genetine prasme) kalbų tekstynus. [Iš leidinio]

ENReporting on, and reviewing thoroughly Il’ja Lemeškin’s book Lithuanica aliter (Lemeškin 2019), the author explains the programme of encompassing philology as it has been elaborated in the contemporary Prague Linguistic Circle, and outlines how encompassing philology should approach – naturally, within a European cultural-historical framework, even if restricted to the 16th and the first half of the 17th century – the whole material basis of Baltic linguistics, which on its turn should never be restricted to the genetically Baltic languages only. [From the publication]

DOI:
10.35321/all85-06
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
  • Baltische Ortsnamen in Ostpreußen / bearbeitet Grasilda Blažienė ; Kommission für Vergleichende Sprachwissenschaft der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz. Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 2005. 413 p.
  • Die Baltischen Ortsnamen im Samland / bearbeitet von Grasilda Blažienė. Stuttgart : Steiner, 2000. 187 p.
  • Kalbos lemtis ir likimas / Grasilda Blažienė. Nerimas 3 / Grasilda Blažienė, Viktorija Daujotytė, Zigmantas Kiaupa, Aleksandras Vasiliauskas, Giedrius Kuprevičius. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2015. P. 17-49.
  • Lithuanica aliter / Ilja Lemeškin. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2019. 437 p.
  • Prūsų vardyno tyrimo problemos / Grasilda Blažienė. Florilegium Lithuanum : in honorem eximii professoris atque academici Lithuani domini Eugenii Jovaiša anniversarii sexagesimi causa dicatum / sudarytojai Grasilda Blažienė, Sandra Grigaravičiūtė, Aivas Ragauskas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010. P. 173-185.
  • Sovijaus sakmė ir 1262 metų chronografas : (pagal Archyvinį, Varšuvos, Vilniaus ir I.J. Zabelino nuorašus) / Ilja Lemeškin ; [mokslinis redaktorius Sergejus Temčinas]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. 332 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/94028
Updated:
2022-03-28 20:11:06
Metrics:
Views: 4
Export: