Educational innovations as a means of educational changes: problematic aspects of conceptualizing, locating and assessing educational innovations

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Educational innovations as a means of educational changes: problematic aspects of conceptualizing, locating and assessing educational innovations
In the Book:
Towards the learning society : educational issues. 2002. P. 171-186. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 7)
Summary / Abstract:

LTBesikurianti informacinė visuomenė reikalauja ir švietimo sistemos modernizacijos, apimančios kompleksinius pokyčius. Vienas iš būdų paspartinti modernizacijos procesą yra edukacinių inovacijų įdiegimas. Straipsnyje siekiama atsakyti į klausimus, ar kiekviena naujovė gali būti laikoma inovacija; ar edukacinė inovacija yra tik naujas objektas/idėja, ar visas naujo objekto/idėjos įdiegimo procesas; kokie būdai ir kriterijai naudojami nustatant ir įvertinant edukacines inovacijas. Analizuojami edukacinių inovacijų konceptualizavimo probleminiai klausimai, pateikiama edukacinių inovacijų klasifikacija, įdiegimo lygiai, aptariami edukacinių inovacijų nustatymo ir įvertinimo metodologiniai aspektai. Atlikta analizė leidžia daryti išvadas, kad edukacinių inovacijų samprata yra daugiaaspektė ir problemiška. Edukacinės inovacijos gali būti planuotos ir neplanuotos, jų kūrimas, įdiegimas ir iniciacija gali vykti mikro ir makro lygiu, kilti iš vidinių ir išorinių šaltinių. išskiriami du edukacinių inovacijų aspektai: turinio (edukacinė inovacija kaip objektas) ir organizacinis (edukacinė inovacija kaip procesas). Edukacinės inovacijos skiriasi ir savo naujumo lygiais.

ENDeveloping the information society requires modernising of the education system involving complex changes. One of methods to speed up the modernisation process is implementing educational innovations. The article seeks to answer the following questions: may every novelty be considered as the innovation, is educational innovation only a new object/idea or the whole process of implementing the new object/idea, and what methods and criteria are used for identification and evaluation of educational innovations. The article analyses conceptualisation problems in educational innovations; presents classification and implementation levels of educational innovations; and discusses methodological aspects of identifying and evaluating educational innovations. The analysis performed allows concluding that educational innovations’ concept is multi-aspect and problematic issue. Educational innovations may be planned or unplanned; and their development, implementation, and initiation may proceed in micro and macro level, and may come from internal or external sources. The author defines two aspects of educational innovations: content (educational innovation as an object) and organisational (educational innovation as a process). Educational innovations may differ also in a level of their newness.

Related Publications:
Innovation and its modeling in educational environment / Vilija Targamadzė, Eglė Celiešienė. Bildungswissenschaften und akademisches Selbstverständnis in einer globalisierten Welt / Gerd-Bodo von Carlsburg, Thomas Vogel (Hrsg./eds) Frankfurt am Main : Peter Lang, 2014. P. 525-537.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9396
Updated:
2013-04-28 16:57:29
Metrics:
Views: 15
Export: