Baltic *jūrā-

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Baltic *jūrā-/-(i)iā- 'sea' & "*jaurā-/-(i)iā-" 'wet soil, bog, deep water'
Alternative Title:
Baltų *jūrā-/-(i)iā- 'sea' ir *jaurā-/-(i)iā- 'šlapias dirvožemis, pelkė, gilus vanduo'
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2021, t. 84, p. 30-49
Keywords:
LT
Apeliatyvai; Armėnai; Baltai; Etimologija; Finai; Galai; Hidronimai; Semantinė paralelė; Toponimai; Trakai.
EN
Appellative; Armenian; Baltic; Etymology; Finns; Gaulish; Hydronyms; Semantic parallel; Thracians.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas bendrabaltiškas žodis *jūr- ‘jūra’ ir jo vrddhi- darinys *jaur- ‘šlapias dirvožemis, pelkė, gilus vanduo’, jų toponiminiai pėdsakai Baltijos jūros makroregione, tikėtini skoliniai Permės finų (*jürɜ ‘gili vieta vandenyje’) ir Volgos finų (*järwä ‘ežeras’) kalbose, galima giminystė su armėnų ǰowr ‘vanduo’ ir siejimas su hidronimais Iuras ir Zyras iš Rytų Trakijos bei galų oronimu Jura, atsižvelgiant į reikšmių ‘gilus’ ir ‘aukštas’ semantinį ryšį. Atliktas tyrimas leidžia padaryti išvadą, kad pirminė baltų šaknies *jūr- reikšmė buvo ‘gilus vanduo’. [Iš leidinio]

ENThis article analyses the Common Baltic term *jūr- ‘sea’ with its vrddhi-formation *jaur- ‘wet soil, bog, deep water’, their toponymic traces in the macro-Baltic area, probable borrowings identifiable in Fenno-Permic *jürɜ ‘deep place in water’ and Fenno-Volgaic *järwä ‘lake’, probable external cognates in Armenian ǰowr ‘water’, and in the hydronyms Iuras & Zyras from Eastern Thrace and the Gaulish oronym Jura with regard to the semantic connection of the meanings ‘deep’ and ‘high’. These partial steps lead to the final conclusion that the primary meaning of the Baltic root *jūr- was ‘deep water’. [From the publication]

DOI:
10.35321/all84-02
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93943
Updated:
2022-03-24 18:50:24
Metrics:
Views: 19    Downloads: 4
Export: