Are the global cosmetic surgery legal issues bypassing Lithuania?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Are the global cosmetic surgery legal issues bypassing Lithuania?
Alternative Title:
Ar pasaulinės kosmetinės chirurgijos teisinės problemos aplenkia Lietuvą?
In the Journal:
Teisė. 2021, t. 119, p. 66-88
Keywords:
LT
Chirurgijos paslaugos; Medicinos paslaugos; Turizmo paslaugos; Teisinės problemos; Mokslinės publikacijos.
EN
Surgery services; Medical service; Tourism services; Legal issues; Scientific publications.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos kai kurios teisinės problemos, susijusios su kosmetine chirurgija (informuotas sutikimas ir kosmetinės chirurgijos medicininis turizmas) ir jų apraiškų mokslinėse publikacijose tendencijos Lietuvoje ir užsienyje. Tyrime buvo naudojami šie tyrimo metodai: konceptuali, sisteminė mokslinės literatūros analizė, palyginimas ir apibendrinimas, empirinis kiekybinis ir kokybinis mokslinių straipsnių tyrimas. Atlikta analizė nepatvirtina teiginio, kad asmens informuoto sutikimo problema yra ypač aktuali „Clarivate analytics“ ir „Scopus“ duomenų bazių mokslo straipsniuose, kuriuose aptariami kosmetinės chirurgijos klausimai. Dar rečiau informuoto sutikimo samprata yra pateikiama straipsniuose, priskiriamuose teisės mokslo sričiai, kuriuose aptariama kosmetinės chirurgijos problematika. „Clarivate“ ir „Scopus“ duomenų bazėse esančių mokslo straipsnių analizė pagal didžiausią cituojamumą parodė, kad krūtų kosmetinės chirurgijos teisiniai aspektai, teisiniai ir psichologiniai kosmetinės chirurgijos aspektai, veido chirurgijos teisiniai aspektai, lazerinės chirurgijos bylinėjimosi aspektai, dirbtinio intelekto perpektyvų klausimai estetinėje chirurgijoje yra patys populiariausi. Naujausiuose „Clarivate analytics“ duomenų bazės mokslo straipsniuose analizuojami lytinių organų plastinės chirurgijos teisiniai aspektai, kosmetikos chirurgų teisinė atsakomybė, operuojant pacientus, sergančius dismorfiniu kūno sutrikimo sindromu, ir teisinė problematika, susijusi su tėvų atsakomybe, kai operuojamas vaikas.„Scopus“ ir „Clarivate analytics“ duomenų bazėse nėra daug mokslo straipsnių, susijusių su kosmetinės chirurgijos turizmu ir jo teisiniais aspektais. Straipsniuose, kurie yra duomenų bazėse, minima, kad akreditavimo agentūrų taikymo sritis ir praktika yra ribotos, gana dažnai yra sunku nustatyti jurisdikciją, o nutarimus vykdyti yra dažnai neįmanoma. Nei kosmetinės chirurgijos informuoto sutikimo teisiniai aspektai, nei kosmetinės chirurgijos medicininio turizmo teisiniai aspektai nėra plačiai nagrinėjami autoritetingiausiuose teisės mokslo žurnaluose Lietuvoje („Teisėje“ ir „Jurisprudencijoje“) ir eLABa duomenų bazėje. Teismų praktikos paieška „Infolex“ duomenų bazėje leidžia daryti išvadą, kad šiuo metu pasauliniai kosmetinės chirurgijos teisiniai aspektai apeina Lietuvą tik teisės moksle. Lietuvoje yra bylų, kuriose buvo nagrinėjamas paciento sutikimo klausimas. Teismų praktikoje taip pat galima pastebėti ginčų, susijusių su kosmetinės chirurgijos medicininiu turizmu, pavyzdžiui, pooperacine priežiūra. [Iš leidinio]

ENThe article examines certain legal issues in relation to cosmetic surgery (informed consent and cosmetic surgery medical tourism) and the tendencies of their presence in articles in Lithuania and abroad. The study employed the following methods: conceptual, systemic analysis of academic literature, comparison, generalisation, and empirical quantitative and qualitative analysis of academic articles. The performed analysis fails to confirm the statement that the individual’s informed consent issue is of particular relevance in the articles on the Clarivate analytics or Scopus database that discuss cosmetic surgery. The individual’s informed consent concept comes up even less often in the articles discussing cosmetic surgery and assigned specifically to the area of legal studies. The analysis of the articles on Clarivate analytics and Scopus databases in the context of the citation index shows that the legal aspects of breasts cosmetic surgery, the legal and psychological aspects of cosmetic surgery, the legal aspects of facial surgery, litigation questions pertaining to laser surgery, and the perspective of using artificial intelligence in aesthetic surgery are all the most widely cited topics. The most recent articles in the Clarivate analytics database comment on the legal aspects of genital surgery, the legal liability of cosmetic surgeons operating patients with BDD, and legal problems relating to parents’ liability when the surgery is performed for a child.There is no significant amount of academic articles related to cosmetic surgery tourism and legal issues related thereto in Scopus and Clarivate analytics databases. The existing publication related to the topic mentions that the accreditation agencies are limited in scope and practice, quite often legal jurisdiction is difficult to establish, and the enforcement of rulings is nearly impossible. Neither legal aspects of informed consent in cosmetic surgery, nor legal aspects of cosmetic surgery in terms of medical tourism are widely examined in the most authoritative legal journals in Lithuania (Teisė and Jurisprudencija) and the eLABa database. Meanwhile, a search through cases on the Infolex database permits us to conclude that at the moment, global cosmetic surgery legal aspects are bypassing Lithuania only in legal science. There are cases in Lithuania where the content of patient consent was at issue. One can also note signs of legal disputes in court practice related to risks arising from cosmetic surgery’s medical tourism, for example, in post-surgery care. [From the publication]

DOI:
10.15388/Teise.2021.119.4
ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93818
Updated:
2022-03-16 19:20:32
Metrics:
Views: 7
Export: