Vaikų gydymo vaistais teisinio reglamentavimo aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų gydymo vaistais teisinio reglamentavimo aspektai
Alternative Title:
Legal aspects of children’s treatment with medicines
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2008, Nr. 12 (114), p. 36-43
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vaiko teisės; Vaiko teisė į sveikatos priežiūrą; Children rights; Children's rihgt to health care.
Keywords:
LT
Sveikatos priežiūra / Health care; Žmogaus teisės / Human rights; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTDaugelis vaistų vaikams naudojami neatlikus klinikinių vaistinių preparatų tyrimų, o tai reiškia, jog gamintojai, o kartu ir gydytojai, skirdami vaisto dozes pagal vaiko amžių ir svorį, neturi reikalingų veiksmingumo bei saugumo duomenų, nežino, kokia tokio gydymo nepageidaujamo poveikio tikimybė. Vaisto skyrimo būdai ir vartojamo vaisto formos vaikams turi būti moksliškai pagrįsti, nes kitaip yra galimybė gydyti nepakankama vaisto doze ar vaistas gali būti perdozuotas. Straipsnio tikslas - apžvelgti istorines susiklosčiusios vaikų gydymo vaistais padėties prielaidas bei apibendrinti teisinį pediatrinių klinikinių vaistinių preparatų tyrimų reglamentavimą, kuriuo siekiama užtikrinti, jog vaikai būtų gydomi saugiais ir veiksmingais vaistais Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Europos Sąjungoje. Straipsnyje tai pat pateikiama ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, kurie reglamentuoja vaikų klinikinių tyrimų atlikimą, apžvalga. [Iš leidinio]

ENMost medications, intended for children are used without performing clinical tests, which means that the manufacturers, as well as doctors, when prescribing the children’s doses according to the child’s age and weight, do not have the necessary efficiency and safety data and do not know the probability of adversary effect of the treatment. The ways of prescribing the medication and the forms of use of medication by children must be based scientifically otherwise there is a probability of treatment by an insufficient dose or even an overdose situation. The aim of the article is to provide an overview of the historical prerequisites of the situation, pertaining to treatment of children with medication and to summarize the legal regulation of pediatric clinical tests of medicinal preparations, in order to ensure that children are treated by safe and efficient medications in the United States of America and in the European Union. The article also provides the overview of the legal acts of the Republic of Lithuania, regulating the performance of pediatric clinical tests.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16314
Updated:
2018-12-17 12:14:44
Metrics:
Views: 15    Downloads: 2
Export: