Lietuvos turgaus viešuma ir funkcijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos turgaus viešuma ir funkcijos
Alternative Title:
Transparency and functions of the Lithuanian bazaar
In the Journal:
Lietuvos etnologija. 2005, 4 (13), p. 49-66
Keywords:
LT
Prekyba. Prekybos tinklas / Trade. Distributive trades.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama turgaus viešoji erdvė, jos ekonominės, politinės, moralinės charakteristikos, aptariama turgaus kompensuojančioji, socializuojančioji, karnavalinė funkcijos, nagrinėjamos neistoriškumo, sitgmacijos ir marginalizacijos problemos. Naudojantis lauko tyrimo metodais (pirmiausia dalyvaujančiojo stebėjimu bei diskurso analize) ir remiantis daugiau kaip dešimt metų rinkta empirine medžiaga (interviu, nuotrauko, videofilmai), interpretuojamas turgus kaip procesas, aprėpiantis dideles socialines-gamybines sferas. Čia išskiriamos atskiros proceso dalys ir rodomas jų problemiškumas, pavojai ypač ekonominio nuosmukio 1990 – 1996 m. Sąlygomis. Straipsnyje diskutuojama su Pernille Hohnen, pateikusia vieną pirmųjų Gariūnų turgaus antropologinių tyrimų. Diskutuojama jos nagrinėjamomis turgaus įvykio, stigmatizuotumo, marginalumo, turgaviečių hierarchijos temomis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socialinė organizacija; Socialinės funkcijos; Kultūrinės normos; Socialiniai mainai; Kultūrinė sąveika; Viešoji erdvė; Simboliai; Prekybos istorija.

ENThe article analyses the public space of the market and its economic, political and moral characteristics, discusses the compensating, socialising and carnival functions of the market, and examines the problems of ahistoricity, stigmatisation and marginalisation. Using field research methods (primarily, participant observation and discourse analysis) and drawing on the empirical materials (interviews, pictures, and video films) that have been collected for more than ten years, the article interprets the market as a process that spans across large social-productive realms. The article distinguishes the individual parts of this process and discusses their problems and dangers, especially under the conditions of the economic decline of 1990-1996. The article argues with Pernille Hohnen, who was one of the first to offer an anthropological study of Gariūnai market. This study discusses the topics of the market event, stigmatisation, marginality, and market hierarchies that were examined by her.

ISSN:
1392-4028
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/937
Updated:
2018-12-20 23:04:22
Metrics:
Views: 38    Downloads: 13
Export: