Miestų energetikos sektoriaus savivaldos plėtra

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Miestų energetikos sektoriaus savivaldos plėtra
In the Book:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Miestų energetika; Vietos savivalda; Viešasis administravimas; Urban energy; Local government; Public administration.
Keywords:
LT
Energija. Energetika / Energy. Energetics; Viešasis administravimas; Vietos savivalda.
EN
Local government; Public administration; Urban energy.
Summary / Abstract:

LTPagrindinis strateginis miestų energetikos savivaldos tikslas - sukurti šiuolaikinius rinkos ekonomikos reikalavimus atitinkančią besireguliuojančią miestų energetikos sistemą, kurioje būtų nuolat optimaliai derinami energijos gamintojų, tiekėjų, perdavėjų bei vartotojų poreikiai ir interesai. Miestų energetikos sistema turi būti plėtojama nuosekliai diegiant rinkos santykius energetikoje. Šiuo metu vykstantys buvusių socialistinių šalių ūkio pertvarkymai remiasi savivaldos plėtros koncepcija, kai centralizuota ūkio valdymo sistema yra nuosekliai transformuojama į įstatymiškai įteisintas savivaldos sistemas. Energetikoje ekonominė reforma reiškiasi demonopolizacija, decentralizacija ir rinkos principų diegimu. Energetikos reguliavimo klausimai miestuose tampa savivaldybių funkcija. Siekiant pagrįsti miestų energetikos savivaldos plėtros nuostatas, pirmiausia reiktų išanalizuoti energetikos reformų, skirtų energetikai decentralizuoti ir rinkos santykiams įdiegti, esminius momentus bei jų taikymo Lietuvoje galimybes, taip pat apžvelgti pasaulines, o ypač Europoje vykstančias energetikos pertvarkymo tendencijas bei įvertinti buvusių socialistinių šalių šios srities laimėjimus. Remiantis Centrinės Europos šalių patirtimi ir esamos padėties analize Lietuvoje, galima rasti efektyvių būdų, įgalinančių užtikrinti sėkmingą Lietuvos energetikos reformavimą, energetikos savivaldos sistemos įdiegimą bei integraciją į ES energijos rinkas. Kituose skyriuose išnagrinėsime svarbiausius energetikos sektoriaus restruktūrizavimo principus, pagrindinius organizacinius energetikos valdymo modelius taikomus Vakarų šalyse bei buvusių socialistinių šalių, anksčiau pradėjusių ekonomikos pertvarką į rinkos ekonomiką, pasiektus rezultatus, reformuojant savo energetikos ūkį. [Iš straipsnio, p. 266-267]

ISBN:
9955090952
Related Publications:
Energetikos reformų Centrinėje Europoje pamokos pertvarkant Lietuvos energetikos ūkį / Dalia Štreimikienė. Inžinerinė ekonomika. 2001, Nr. 1 (21), p. 75-83.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92890
Updated:
2022-01-30 16:44:06
Metrics:
Views: 10
Export: