Litwini

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Litwini
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė; Lenkija; Lietuva; Istorija; Tautybės; Etniniai santykiai; Tautinė tapatybė; Lietuviai; Lenkai.
EN
Polish-Lithuanian Commonwealth; Grand Duchy of Lithuania; Poland; Lithuania; History; Nationalities; Ethnic relations; National identity; Lithuanians; Poles.
ISBN:
9788311117242
Related Publications:
Społeczeństwo i kultura w Wielkim Księstwie Litewskim od XV do XVIII wieku / Maria Barbara Topolska ; Uniwersytet Zielonogórski. Poznań ; Bogucki Wydaw. Naukowe, 2002. 448 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92807
Updated:
2021-03-26 10:07:49
Metrics:
Views: 36
Export: