Tarptautinio krovinių gabenimo paslaugų konkurencingumo įvertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarptautinio krovinių gabenimo paslaugų konkurencingumo įvertinimas
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2005, Nr. 2 (31), p. 33-44
Keywords:
LT
Logistika / Logistics; Transportas / Transport.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apibūdinami teoriniai tarptautinio krovinių gabenimo paslaugų aspektai, transporto, krovinių gabenimo paslaugų ypatumai, pateikiami apibrėžimai bei jų formulavimo metodika. Išskiriamos transporto paslaugų klasės, atsižvelgiant į vežamą objektą, aptariami su tuo susiję paslaugų ypatumai. Susisteminus įvairias lietuvių ir užsienio autorių nuomones, pateikiami tarptautinio krovinių gabenimo paslaugų konkurencingumo vertinimo kriterijai, siūloma vertinimo metodika. Autoriai siūlo vertinant krovinių gabenimo paslaugų konkurencingumą neapsiriboti tik techninėmis transporto įmonių galimybėmis ar siūlomų paslaugų kokybe, o įvertinti ir siūlomą paslaugų teikėjų paketą, atskirus rinkodaros elementus ir pan. Siekiant pagrįsti krovinių gabenimo paslaugų konkurencingumo kriterijų tikslingumą, pateikiamas didžiausių Lietuvos tarptautinių krovinių gabenimu užsiimančių įmonių paslaugų konkurencingumo įvertinimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Logistika; Logistikos paslaugos; Tarptautinis transportas; Logistic; Logistic facilities; International transports.

ENThere are theoretical aspects of international carnage Services, features of carnage services, them definitions and methodise of formulation of them descriptions, submitted in this article. There are also highlighted the main transport services classes, them classifying according conveyed object and related services features. Systematizing various opinion of Lithuanian and foreign authors, there are submitted methodise of evaluation of international carnage services competitive abilities. There are suggested do not limit themselves on evaluation of international carnage services only upon technical conditions of firm or upon quality of supplied services, but also upon services package, separate elements of marketing and etc. Trying to justify an expedience of competitive abilities of loads carriage services an evaluation of services competitive abilities of the largest Lithuanian international carriage enterprises is presented. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9273
Updated:
2018-12-17 11:40:31
Metrics:
Views: 70    Downloads: 26
Export: