Marketing controlling in Lithuanian freight transport services enterprises

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Marketing controlling in Lithuanian freight transport services enterprises
Alternative Title:
Marketingo kontrolingas Lietuvos krovinių gabenimo paslaugų įmonėse
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2007, Nr. 12, p. 416-423
Keywords:
LT
Transportas / Transport.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje 6,4 proc. gyventojų dirba transporto sektoriuje (Statistikos departamento duomenimis, 2006) ir jie sukuria apie 12 proc. BVP kasmet. Lietuvos krovinių gabenimo paslaugas teikiančios įmonės susiduria su didėjančia konkurencija šių paslaugų rinkoje, kuri dar sustiprėjo įstojus į ES. Anksčiau turėtas pranašumas, kai Lietuvos krovinių gabenimo įmonių paslaugos rinkoje galėjo konkuruoti žemesne kaina, mažėja. Poreikis didinti vairuotojų atlyginimus, taikyti moderniausias technologijas nebesuteikia galimybių parduoti šias paslaugas santykinai žema kaina. Verslininkai priversti ieškoti būdų, kaip sukurti naujų konkurencinių pranašumų šioms paslaugoms. Marketingas yra įtraukiamas į verslo sprendimų paruošimo procesą. Marketingo sprendimų racionalumą ir efektyvumą lemia tikslus ir pamatuotas įmonės galimybių ir poreikių įvertinimas, vidinių ir išorinių veiklos procesų suderinimas. Įmonės konkurencingumui užtikrinti reikalinga valdymo informacija, kurią gali suteikti marketingo kontrolingas. Jis suprantamas kaip sisteminė valdymo koncepcija, kurio paskirtis padėti sukurti sąlygas ilgalaikiam įmonės išlikimui. Naujumas. Paprastai transportas analizuojamas makroekonominiu požiūriu, nagrinėjama jo infrastruktūra, įtaka aplinkai ir pan. Atliekami tik pavieniai transporto paslaugų tyrimai, skiriant daugiau dėmesio paslaugų teikimo procesams. Autorės straipsnyje analizuoja krovinių gabenimo paslaugų esmę ir veiklos ypatumus, konkurencijos sąlygas ir atskleidžia marketingo kontrolingo vaidmenį ilgalaikio konkurencinio pranašumo siekime. Mokslinė problema, nagrinėjama šiame straipsnyje, koks turi būti marketingo kontrolingas kaip sisteminio valdymo dalis Lietuvos krovinių gabenimo paslaugų įmonėse siekiant ilgalaikio konkurencingumo. Straipsnio tikslas atskleisti marketingo kontrolingo vaidmenį didinant Lietuvos krovi. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Rainodaros kontrolė; Transporto paslaugos; Marketing controlling; Transport services.

ENFreight transport services increases competitiveness of economics, employment of people, have an influence on creating of GNP. Approximately 12 percent of GNP in EU is created by these services. This forces to investigate this sector. Lithuanian freight transport services enterprises met the growing competition in this market that is increased by enterprises of entire EU. Marketing helps to prepare and take business decisions and plays an important role in the system designed to manage, organize, plan, and control business. Marketing management is the essential obligation to develop the intelligences, manage the competition strategies and create the profitable exchanges. The aims of marketing involve systemic and continuous analysis of needs of the main consumer groups, creation and production of product and serving the chosen groups or segments more effectively than competitors. When the aim is reached, enterprises ensure the longterm competitive advantage. Modern marketing control imperative is to find the way for enterprise to react to continual changes of business conditions. Controlling is understood as the conception of systemic management of marketing or separate functional process, as necessary precondition for long-term enterprise's survival. From the functional point of view marketing management is the activity or process of forming, organizing and implementing of certain decision. An objective of article is to disclose an influence of marketing controlling for enlargement of competitiveness of Lithuanian freight transport enterprises. Methods of investigation are analysis of scientific works, statistical data, and questionnaire investigation. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9270
Updated:
2021-01-14 18:26:17
Metrics:
Views: 27    Downloads: 5
Export: