Development of an art platform in terms of relationship marketing: a biennial case

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Development of an art platform in terms of relationship marketing: a biennial case
Alternative Title:
Meno platformos plėtra santykių rinkodaros požiūriu: bienalės atvejis
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2019, vol. 18, no. 2 (47), p. 259-278
Keywords:
LT
Airija (Ireland); Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Menas / Art; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje konceptualizuojama meno platformos plėtra, pateikiama šiuolaikinio meno bienalės apžvalga, analizuojama šiuolaikinio meno bienalės, kaip meno platformos, koncepcija. Darbe nagrinėjamos santykių rinkodaros priemonės, leidžiančios šiuolaikinio meno bienalę, viešojo sektoriaus instituciją, identifikuoti kaip meno platformą. Kokybinių duomenų analizės metodu tiriamos tarptautinės viešojo sektoriaus institucijos, vykdančios šiuolaikinio meno sklaidą Lietuvoje ir Airijoje: Airijos šiuolaikinio meno bienalė ,,EVA International“ ir Kauno šiuolaikinio meno bienalė ,,Kauno bienalė“. Analizuoti atvejai atskleidžia viešojo sektoriaus kultūros ir meno institucijų, šiuolaikinio meno bienalių, strateginius pokyčius, įvykusius 2017–2018 metais. Darytina išvada, kad viešojo sektoriaus kultūros ir meno institucijos, šiuolaikinio meno bienalės, taikydamos platformoms būdingas strategijas, kai akcentuojama užmegztų ir palaikomų santykių nauda suformuotame santykių tinkle kuriant meninę vertę, yra tapatintinos su meno platformomis. Atlikus kokybinių duomenų tyrimą, papildytas viešojo sektoriaus kultūros ir meno institucijos, šiuolaikinio meno bienalės, plėtros modelis, akcentuojantis santykių rinkodaros svarbą suformuotame santykių mainų tinkle – meno platformoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Platforma; Menas; Santykių rinkodara; Bienalė; Platform; Art; Relationship marketing; Biennial.

ENThe article conceptualises art platform development, introduces a review of the contemporary art biennial, and analyses the conception of contemporary art biennial as an art platform. The work analyses relationship marketing instruments that allows identifying a contemporary art biennial, i.e., a public sector institution, as an art platform. The qualitative data analysis includes international public sector institutions that carry out dissemination of contemporary art in Lithuania and Ireland: Ireland’s biennial of contemporary art EVA International and Kaunas’ contemporary art biennial Kaunas Biennial. The case studies reflect the 2017-2018 strategic changes of public sector culture and art institutions, i.e., contemporary art biennials. It can be concluded that public sector cultural and art institutions, i.e., contemporary art biennials, apply strategic aspects characteristic of platforms when the benefit of new and maintained relationships is emphasised within the existing relationship network and creating artistic value, and are thus identified with art platforms. The qualitative data analysis has allowed adding to the model of the public sector institution cultural and art institution, i.e., contemporary art biennial, that highlights the importance of relationship marketing in the formed relationship exchange network – an art platform. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92708
Updated:
2021-03-22 09:26:12
Metrics:
Views: 26    Downloads: 1
Export: