Conceptualization of the effectiveness of marketing tools

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Conceptualization of the effectiveness of marketing tools
Alternative Title:
Marketingo priemonių efektyvumo esmė ir vertinimo galimybės
In the Journal:
Intelektinė ekonomika. 2011, Nr. 2(10), p. 200-211
Keywords:
LT
Efektyvumas; Marketingo efektyvumas; Marketingo grąža; Marketingo priemonės; Marketingo priemonių efektyvumas; Marketingo sąnaudos.
EN
Effectiveness; Marketing costs; Marketing effectiveness; Marketing return; Marketing tool; Marketing tools effectiveness; Return marketing.
Summary / Abstract:

LTMarketingo efektyvumo (angl. effectiveness) tyrimų mozaikoje didžiausia spraga – marketingo efektyvumo nustatymas. Tyrimai šioje srityje pateikia platų marketingo efektyvumo nustatymo metodikų spektrą, tačiau atskirų marketingo priemonių efektyvumo elementų (marketingo grąžos ir marketingo sąnaudų) nustatymas mokslinės literatūros plotmėje lieka neatskleistas. Šio straipsnio autoriai konceptualizuoja marketingo efektyvumą ir marketingo efektyvumo elementų nustatymą. Pirmiausia straipsnyje nagrinėjami skirtingi autorių požiūriai į marketingo efektyvumo koncepciją. Autoriai taip pat pateikia marketingo efektyvumo dimensijas, dedamąsias bei marketingo efektyvumo priežasčių-pasekmių grandinę. Straipsnio pabaigoje išskiriamos kertinės marketingo grąžos ir marketingo sąnaudų nustatymo problemos. [Iš leidinio]

ENThe measurement of the effectiveness of marketing tools is the utmost gap in surveys of mosaic of marketing effectiveness. Research in this field proposes a wide range of possibilities to measure the effectiveness of marketing tools, nevertheless, measurement of its elements (return and cost of marketing) remains an unexplored field in scientific literature. Hence the authors of this research elaborate on the conceptual essence of marketing tools effectiveness and measurement of its elements. Firstly, different approaches to marketing effectiveness are reviewed. Readers are also introduced to dimensions, components, as well as with a chain of causes and outcomes of marketing effectiveness. Therefore, we attempt a critical evaluation of measurement of marketing tools effectiveness. Finally, estimation of core problems of measurement of return on marketing and marketing cost are generalized. [From the publication]

ISSN:
1822-8011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29743
Updated:
2018-12-17 13:00:05
Metrics:
Views: 17    Downloads: 2
Export: